Eyano ya Biblia

Biblia epesi nzela ya koboma libala te. Kasi, Yesu amonaki ete ezali na likambo kaka moko oyo ekoki kosala ete libala ekufa; alobaki boye: “Moto nyonso oyo abomi libala na mwasi na ye, soki mpo na pite [elingi koloba kosangisa nzoto na moto mosusu] te, mpe abali mosusu azali kosala ekobo.”​—Matai 19:9.

Nzambe ayinaka bato oyo babomaka libala na makanisi mabe. Ye moko akosambisa baoyo babomaka libala mpo na makambo ezangá ntina, mingimingi na likanisi ya kozwa molongani mosusu.​—Malaki 2:13-16; Marko 10:9.