Lakisá makambo oyo ezali na kati

Lifelo ezali nini? Ezali esika ya kozika na mɔtɔ libela na libela?

Lifelo ezali nini? Ezali esika ya kozika na mɔtɔ libela na libela?

Eyano ya Biblia

 Babiblia mosusu ebongoli liloba ya Ebre “Sheol” mpe liloba ya Grɛki “Hades” na “lifelo.” Maloba yango nyonso mibale elimbolaka nkunda ya bato nyonso. (Nzembo 16:10; Misala 2:27) Bato mingi bandimaka ete lifelo ya mɔtɔ ezalaka, ndenge elilingi oyo ezali awa pembeni emonisi yango. Nzokande, Biblia eteyaka makambo mosusu.

  1.   Bato oyo bazali na lifelo bayebaka eloko te, na yango bakoki komona mpasi te. “Mosala ezali te, mwango te, boyebi te, bwanya mpe te na Nkunda” to Sheole.​—Mosakoli 9:10.

  2.   Bato ya malamu bakendaka na lifelo. Yakobo mpe Yobo, oyo bazalaki bato ya sembo bazalaki kozela mokolo oyo bakokende kuna.​—Ebandeli 37:35; Yobo 14:13.

  3.   Lifuti ya lisumu ezali nde liwa, kasi te kozika na lifelo ya mɔtɔ. “Moto oyo akufi afuti nyongo ya lisumu na ye.”​—Baroma 6:7.

  4.   Kozikisa bato na lifelo elingaki koyokana te na bosembo ya Nzambe. (Kolimbola Mibeko 32:4) Ntango moto ya liboso Adama asalaki lisumu, Nzambe ayebisaki ye etumbu oyo akozwa; alobaki ete akozala lisusu na bomoi te: “Ozali putulu mpe okozonga na putulu.” (Ebandeli 3:19) Nzambe alingaki kobima moto ya lokuta soki azalaki na likanisi ya kotinda Adama na lifelo ya mɔtɔ.

  5.   Nzambe akanisá ata kokanisa te konyokola moto libela na libela. Koloba ete Nzambe akobwaka bato na lifelo ya mɔtɔ eyokani te na liteya ya Biblia oyo elobi ete “Nzambe azali bolingo.”​—1 Yoane 4:8; Yirimia 7:31.