Lakisá makambo oyo ezali na kati

Biblia epekisi koyoka elɛngi na kosangisa nzoto?

Biblia epekisi koyoka elɛngi na kosangisa nzoto?

Eyano ya Biblia

 Biblia epekisi koyoka elɛngi na kosangisa nzoto te; emonisi kutu ete ezali likabo oyo Nzambe apesá bato oyo babalani. Asalaki “mobali ná mwasi” mpe amonaki ete nyonso oyo asalaki “ezalaki malamu mingi.” (Ebandeli 1:27, 31) Ntango Nzambe abalisaki mwasi ná mobali ya liboso, alobaki ete “basengeli kokóma mosuni moko.” (Ebandeli 2:24) Yango elimboli ete basengeli mpe koyoka elɛngi na ntango ya kosangisa nzoto mpe lolango.

 Biblia elobeli elɛngi oyo mibali bayokaka na libala na maloba oyo: “Sepelá na mwasi ya bolenge na yo . . . Mabɛlɛ na ye elangwisa yo ntango nyonso. Bolingo na ye elangwisa yo ntango nyonso.” (Masese 5:18, 19) Nzambe alingi ete basi mpe báyokaka elɛngi na kosangisa nzoto. Biblia elobi: “Mobali ákokisa baposa ya mwasi na ye, pe mwasi oyo ya mobali na ye.”​—1 Bakorinti 7:3, Bible na lingala ya lelo oyo.

Ezali na mibeko ya kotosa

 Nzambe abongisaki ete kaka bato oyo babalani nde básangisa nzoto. Baebre 13:4 elobi boye: “Libala ekumisama na kati ya bato nyonso, mpe mbeto ya libala ezala na mbindo te, mpo Nzambe akosambisa bato ya pite mpe bato ya ekobo.” Moto oyo abalá asengeli kozala sembo epai ya molongani na ye mpe kotosa ndai ya libala. Bakoyoka esengo mingi soki bazali koluka kaka elɛngi na bango moko te, kasi soki balandi toli oyo ya Biblia ete: “Esengo ya kopesa eleki oyo ya kozwa.”​—Misala 20:35.