Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Kobotama lisusu elimboli nini?

Kobotama lisusu elimboli nini?

Eyano ya Biblia

Maloba ‘kobotama lisusu’ elakisi ebandeli ya boyokani ya sika oyo Nzambe asali elongo na moto oyo abotami lisusu. (Yoane 3:3, 7) Nzambe azwaka baoyo babotami lisusu lokola bana na ye. (Baroma 8:15, 16; Bagalatia 4:5; 1 Yoane 3:1) Ndenge moko na bana oyo mibeko epesaka baboti mosusu lotomo ya kozwa bango bákoma bana na bango, baoyo babotami lisusu bakómaka mpenza bana ya libota ya Nzambe.​—2 Bakorinti 6:18.

Mpo na nini moto abotamaka lisusu?

Yesu alobaki: “Soki moto abotami lisusu te, akoki komona bokonzi ya Nzambe te.” (Yoane 3:3) Na yango, kobotama lisusu ebongisaka moto mpo na koyangela na Kristo na Bokonzi ya Nzambe. Bokonzi yango ezali na likoló, yango wana Biblia emonisi ete ‘kobotama lisusu’ epesaka bango libaku ya kozwa libula oyo ‘ebombami na likoló.’ (1 Petro 1:3, 4) Nzambe andimisaka baoyo babotami lisusu ete ‘bakoyangela elongo’ na Kristo.​—2 Timote 2:12; 2 Bakorinti 1:21, 22.

Ndenge nini moto abotamaka lisusu?

Ntango Yesu alobelaki likambo yango, alobaki ete bato oyo babotami lisusu basengeli ‘kobotama na mai mpe na elimo.’ (Yoane 3:5) Maloba yango emonisi batisimo na mai mpe na nsima batisimo na elimo santu.​—Misala 1:5; 2:1-4.

Yesu azali moto ya liboso oyo abotamaki lisusu. Abatisamaki na Ebale Yordani, mpe na nsima Nzambe atyaki ye mafuta (to abatisaki) ye na elimo santu. Na yango, Yesu abotamaki lisusu lokola mwana ya Nzambe ya elimo mpe azwaki elikya ya kozonga na bomoi na likoló. (Marko 1:9-11) Nzambe akokisaki elikya yango ntango asekwisaki Yesu na nzoto ya elimo.​—Misala 13:33.

Bato mosusu oyo babotami lisusu bazwaka mpe batisimo na mai liboso bázwa elimo santu. * (Misala 2:38, 41) Na nsima, bazwaka elikya ya solosolo ya bomoi na likoló, oyo ekokisamaka na nzela ya lisekwa.​—1 Bakorinti 15:42-49.

Makanisi ya libunga na likambo etali kobotama lisusu

Likanisi ya libunga: Moto asengeli kobotama lisusu mpo azwa lobiko to azala mokristo.

Solo: Mbeka ya Yesu epesi lobiko na baoyo babotami lisusu; elingi koloba baoyo bakoyangela na Kristo na likoló mpe baoyo Bokonzi ya Nzambe ekoyangela bango awa na mabele. (1 Yoane 2:1, 2; Emoniseli 5:9, 10) Bakristo oyo Bokonzi ya Nzambe ekoyangela bazali na libaku ya kozala na bomoi ya libela na paradiso awa na mabele.​—Nzembo 37:29; Matai 6:9, 10; Emoniseli 21:1-5.

Likanisi ya libunga: Moto ye moko akoki kopona kobotama lisusu.

Solo: Nzambe apesi moto nyonso libaku ya kozala na boyokani malamu na ye mpe kozwa lobiko. (1 Timote 2:3, 4; Yakobo 4:8) Kasi, Nzambe aponaka baoyo babotamaka lisusu, to atyaka bango mafuta na elimo santu. Na kolanda Biblia, kobotama lisusu “ezali kotalela te moto oyo alingi to moto oyo azali kopota mbangu, kasi nde Nzambe.” (Baroma 9:16) Maloba “kobotama lisusu” ekoki mpe kobongolama na “kobotama na likoló,” yango emonisi ete koponama ya baoyo babotamaka lisusu eutaka “na likoló,” to epai ya Nzambe.​—Yoane 3:3.

^ par. 9 Longola kaka Korneyi mpe bato oyo bazalaki na ndako na ye.​—Misala 10:44-48.

Makambo mosusu

Biblia eteyaka mpenza nini?

Batisimo mpe boyokani na yo ná Nzambe

Biblia eteyaka mpenza nini?

Bokonzi ya Nzambe ezali nini?