Lakisá makambo oyo ezali na kati

Biblia elobi nini na likambo etali kokaba?

Biblia elobi nini na likambo etali kokaba?

Eyano ya Biblia

 Biblia elobi tókabelaka basusu kozanga ete bátindika biso mpe tósala yango na makanisi malamu. Emonisi ete kokaba ndenge wana ezalaka mpo na bolamu ya moto oyo bakabeli mpe ya moto oyo akabi. (Masese 11:25; Luka 6:38) Yesu alobaki: “Esengo ya kopesa eleki oyo ya kozwa.”​—Misala 20:35.

 Ntango nini kokaba esepelisaka Nzambe?

 Kokaba esepelisaka Nzambe ntango tokabi kozanga ete bátindika biso. Biblia elobi: “Moto na moto asala ndenge akani na motema na ye, na koimaima te to na kotindikama te, mpo Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo.”​—2 Bakorinti 9:7.

 Kokaba na motema moko ezali moko ya makambo ya “losambo oyo” Nzambe andimaka. (Yakobo 1:27) Moto oyo asalisaka mpenza baoyo bazali na bosɛnga, apesaka nde Nzambe mabɔkɔ mpe Nzambe amonaka ete moto yango adefisi nde ye. (Masese 19:17) Biblia eteyaka ete Nzambe ye moko akofuta moto yango.​—Luka 14:12-14.

 Ntango nini kokaba esepelisaka Nzambe te?

 Soki moto akabi mpo na koluka bolamu na ye moko. Na ndakisa:

 Soki ezali kolendisa misala to bizaleli oyo Nzambe ayinaka. Na ndakisa, ekozala mabe kopesa moto mbongo mpo abɛta masano ya mbongo, asalela drɔgɛ to mpe alangwa masanga. (1 Bakorinti 6:9, 10; 2 Bakorinti 7:1) Ndenge moko mpe, ekozala malamu te kokabela moto oyo azali na makasi ya kosala mosala kasi alingi kosala te.​—2 Batesaloniki 3:10.

 Soki kokabela basusu ezali kosala ete tókipe libota na biso te. Biblia eteyaka ete bakonzi ya mabota basengeli kokokisa bamposa ya mabota na bango. (1 Timote 5:8) Ekozala malamu te mokonzi ya libota akabelaka basusu mingi koleka, kasi bato ya libota na ye bazali konyokwama. Ndenge moko mpe, Yesu apamelaki baoyo baboyaki kosalisa baboti na bango oyo bakómaki mikóló mpo bazalaki koloba ete nyonso oyo bazalaki na yango ezalaki ‘likabo oyo bapesi Nzambe.’​—Marko 7:9-13.