Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kotánga mpe koyekola Biblia

Kotánga Biblia

Mpo na nini tosengeli kotánga Biblia?

Ndenge nini botángi ya Biblia esalisi bamilio ya bato?

Otikaka Nzambe aloba na yo mokolo na mokolo?

Talá matomba oyo okoki kozwa soki ozali kotánga Biblia mokolo na mokolo.

Programɛ ya botangi ya Biblia

Ntango mosusu ozali koluka programɛ ya kotanga Biblia mokolo na mokolo, eteni ya masolo, to programɛ ya botangi ya biblia mpo na baoyo babandi sika, programɛ oyo ekosalisa yo.

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa ngai?​—Eteni 1: Luká koyeba Biblia na yo

Soki omoni sanduku moko monene ya kala oyo ezali na biloko ya motuya na kati, okolinga te koyeba biloko oyo ezali na kati? Biblia ekokani ya sanduku ya ndenge wana. Ezali na biloko mingi ya motuya

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa ngai?​—Eteni 2: Ndenge ya kosala mpo osepela na botángi ya Biblia

Toli mitano ekoki kosala ete omona lokola masolo ya Biblia ezali kosalema sikoyo.

Koyekola Biblia

Mpo na nini koyekola Biblia?

Ekómelá yo te ete oloba, ‘nazali na makambo mingi ya kosala’ to ‘naboyi komitya nsinga na nkingo’?

Mpo na nini koyeba mateya ya Biblia?

Bato mingi bazwaka buku wana mosantu na valɛrɛ kozanga koyeba ete ekoki komemela bango matomba.

Nini ekoki kosalisa yo oyeba Biblia?

Ata soki ozali moto ya ekólo nini, okoki koyeba nsango ya Nzambe oyo ezali na Makomami Mosantu.