Lakisá makambo oyo ezali na kati

Biblia elobaka solo na makambo ya istware

Mikili mpe bisika oyo Biblia elobeli

Lisolo ya Ezipito na Biblia

Mikanda ya mokili mpe biloko oyo bato ya arkeoloji bakundolá eyokani na makambo oyo Biblia elobi mpo na mokili yango?

Lisolo ya Asiri na Biblia

Makambo oyo bato ya istware balobi eyoka na oyo Biblia elobi mpo na Asiri ya kala? Zwá eyano na motuna yango.

Lisolo ya Babilone na Biblia

Mpo na nini esakweli ya Nzambe oyo elobelaki kobebisama ya Babilone ezalaki na ntina mingi?

Lisolo ya Bamede ná Baperse na Biblia

Talá ndenge Nzambe asalelaki bokonzi ya Bamede ná Baperse mpo na kokokisa bisakweli ya Biblia.

Lisolo ya Grɛsi na Biblia

Talá ndenge Grɛsi ekómaki ekólo ya mitano ya nguya na mokili mobimba oyo Biblia elobeli.

Lisolo ya Roma na Biblia

Roma ya kala ezalaki na esika nini na kokokisama ya bisakweli ya Biblia?

Mikanda ya kala emonisi mpenza esika ekólo moko ya Yisraele ezalaki

Ostraca ya Samaria endimisi mwa makambo mike ya kala oyo ezali na Biblia.

Kobebisama ya engumba Ninive

Ntango ampire ya Asiri ekómaki na nguya makasi, mosakoli ya Nzambe asakolaki likambo moko bato bakokaki kokanisa te.

Oyebaki yango?​—04/2013

Mpo na nini Ninive ebengamaki “engumba oyo esopaka makila”? Mpo na nini Bayuda bazalaki kosala efelo ya libateli mpo na nsamba ya bandako na bango?

Bato oyo Biblia elobeli

Oyebaki yango?​—03/2020

Longola Biblia, nini lisusu endimisi ete Bayisraele bazalaki baombo na Ezipito?

Nkombo moko ya Biblia na elokó moko ya kala

Biteni mikemike ya elokó moko oyo esalemi na mabele ya lima oyo eumeli mbula 3000 emonanaki na mobu 2012, ebendi mpenza likebi ya bato oyo basalaka bolukiluki. Nini esali ete ezala na motuya mingi?

Biloko oyo bato ya arkeoloji bamoni endimisi mpenza ete Mokonzi Davidi azalaki na bomoi

Bato mosusu balobaka ete lisolo ya Davidi ezali lisapo mpamba, lisolo oyo bato bango moko basalaki na nsima. Bato ya arkeoloji bakundoli nini?

Oyebaki yango?​—02/2020

Ndenge nini arkeoloji endimisi ete Beleshazare azalaki mokonzi na Babilone?

Tótalela makambo ya kala​—Siruse Monene

Siruse azalaki nani, mpe likambo nini esakolamaki mbula soki 150 liboso kutu abotama?

Likambo mosusu oyo endimisi ete Biblia elobaka solo

Mbala mosusu oyebi te soki Tatenai azalaki nani, kasi biloko oyo bato ya arkeoloji bakundoli mpe ezali na nkombo Tatenai ezali na ntina mingi.

Yoane Mobatisi azalaki mpenza na bomoi?

Emonani polele ete mobali wana ya siɛklɛ ya liboso na nkombo Josèphe andimaki ete Yoane Mobatisi azalaki moto ya solo. Biso mpe tokoki kondima yango.

Yesu azalaki moto ya solo?

Babuku ya lelo mpe ya kala elobi nini na likambo yango?

Makambo oyo Biblia elobi mpo na bomoi ya Yesu ezali solo?

Talá makambo oyo ezali na Baevanzile mpe na maniskri ya kala mpenza.

Azalaki moto ya libota ya Kaifa

Bokundoli ya kɛsi ya mikuwa oyo ezalaki na mikuwa ya Maria ezali elembeteli oyo emonisi ete Biblia ezali kolobela bato ya solo oyo bazalaki ya libota songolo.

Oyebaki yango?​—11/2015

Mpo na nini Yozefe akataki nsuki liboso akutana na Farao? Ntango Biblia elobaka ete tata ya Timote azalaki mogrɛki elingi koloba nde ete abotamaki na grɛsi?

Oyebaki yango?​—05/2015

Arkeoloji endimaka makambo oyo Biblia elobaka? Ntango nini bankɔsi ezalaki lisusu te na mikili oyo Biblia elobeli?

Makambo minene oyo Biblia elobeli

Lisolo ya Noa mpe Mpela na mokili mobimba ezali kaka lisapo mpamba?

Biblia elobi ete mokolo moko Nzambe ayeisaki Mpela mpo na koboma bato mabe. Na Biblia, nini emonisi ete ezali Nzambe nde ayeisaki Mpela?

Minɔkɔ oyo tolobaka eutá nde na “ndako molai ya Babele”?

Ndako molai ya Babele ezali nini? Minɔkɔ oyo tolobaka eutá mpenza wapi?

Oyebaki yango?​—06/2022

Baroma bapesaki nzela bákunda Yesu na lilita, moto oyo bango babomaki mpe babakaki na nzete?

Ntina ya kotyela Biblia motema—Eyokani na masolo ya kala

Biblia elobeli makambo oyo esalemaki mpenza?

Ntina ya kotyela Biblia motema—kokokisama ya Bisakweli

Biblia etondi na bisakweli. Moko na yango esí ekokisama?

Liyemi moko ya kala na Ezipito endimisi likambo oyo lisolo moko ya Biblia elobi

Yekolá ndenge makomi ya kala ya Ezipito elongisi bosolo ya Biblia.

Ndenge oyo Biblia elobeli bomoi ya Bayuda oyo bakendaki na boombo na Babilone ezali solo?

Makambo mosusu endimisi makambo Nzambe alobaki mpo na bomoi oyo Bayuda oyo bakendaki na boombo na Babilone bakozala na yango?

Oyebaki yango?​—10/2012

Bakristo bakimaki Yudea liboso ete Yerusaleme ebebisama na mobu 70 ya ntango na biso? “Bana ya basakoli” bazalaki banani?

Bomoi na ntango ya kala

Oyebaki yango?​—06/2022

Ndenge nini bazalaki kotánga bambula mpe basanza na ntango ya kala?

Ndenge oyo bazalaki kosalela bakashɛ na ntango ya kala

Mpo na nini bakashɛ ezalaki na ntina mingi na ntango ya kala, mpe ndenge nini Bakonzi bazalaki kosalela yango?

“Okotimola motako na bangomba”

Biloko oyo bato ya arkeoloji bauti komona kala mingi te esalisi biso tóyeba ndenge bazalaki kosalela kwivre na ntango ya kala.

Ndenge oyo bazalaki kosalela biloko ya kobongisa nzoto na ntango ya kala

Na ntango ya kala, biloko nini basi bazalaki kosalela mpo na kobongisa nzoto?

Oyebaki yango?​—10/2017

Makambo nini etindaki Yesu apekisaki kolapa ndai?

Oyebaki yango?​—Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli No. 5 2017

Ntango Yesu apesaki ndakisa ya “bana ya mbwa” azalaki nde kofinga?

Oyebaki yango?—06/2017

Mpo na nini Yesu alobaki ete bato oyo bazalaki kotɛka banyama na tempelo ya Yerusaleme bazalaki “miyibi”?

Oyebaki yango?​—10/2016

Bonsomi nini Roma epesaki bakonzi ya Bayuda na Yudea na siɛklɛ ya liboso? Mpe na ntango ya kala, ekokaki kosalema ete moto moko alona matiti mabe na elanga ya moto mosusu?

Oyebaki yango?​—12/2015

Bayuda bautaki nde “na bikólo nyonso oyo ezali na nse ya lola” ntango bayaki na Yerusaleme na Pantekote ya mobu 33? Ebele ya bato oyo bazalaki koya na bafɛti ya bayuda na Yerusaleme bazalaki kolala wapi?

Oyebaki yango?​—03/2015

Kozala Moroma ezalaki na litomba mpo na ntoma Paulo? Ndenge nini bazalaki kofuta babateli ya mpate na ntango ya kala?

Oyebaki yango?​—05/2014

Mpo na nini Bayuda basɛngaki Pilate atinda bábuka makolo ya Yesu? Davidi abomaki mpenza Goliate kaka na mwa lansi?

Oyebaki yango?​—02/2014

Aloe ya ndenge nini bazalaki kosalela na ntango ya kala? Bambeka na ndenge nini bazalaki kondima na tempelo ya Yerusaleme?

Oyebaki yango?​—Sanza ya Janvier 2014

Na mikolo ya Yesu, ndenge nini makabo ezalaki kopesama na tempelo? Luka akomaki mpenza makambo sikisiki?