Lokasa oyo mpo na koyekola euti na mokapo 14 ya buku Makambo oyo Biblia eteyaka

Sekele ya libala ya esengo ezali nini? Ndenge nini toli ya Biblia ekoki kosalisa basi ná mibali?