Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

BAVIDEO OYO EZALI KOTEYA

Maloba ya ebandeli na mikanda ya Biblia

Bavideo oyo ya mikuse ezali kolobela makambo ya ntina mpo na bisika, mimeseno, eleko mpe makambo mosusu oyo ezali na mikanda ya Biblia. Salelá mateya yango mpo na kokómisa botángi mpe boyekoli na yo ya Biblia kitoko.

Maloba ya ebandeli na Ezera

Yehova akokisaki elaka na ye ya kolongola basaleli na ye na boombo na Babilone mpe kozongisa losambo ya solo na Yerusaleme.

Maloba ya ebandeli na Nehemia

Mokanda ya Nehemia ezali koteya bakristo ya solo mateya ya ntina lelo oyo.

Maloba ya ebandeli na Estere

Makambo oyo esalemaki na mikolo ya Estere ekokómisa kondima na yo makasi na nguya oyo Yehova Nzambe azali na yango ya kobikisa basaleli na ye na ntango ya komekama lelo.

Maloba ya ebandeli na Yobo

Bato nyonso oyo balingaka Yehova bakokutana na komekama. Lisolo ya Yobo endimisaka biso ete tokoki kobatela bosembo na biso mpe kotikala na ngámbo ya Yehova na likambo etali boyangeli ya molɔ́ngɔ́ mobimba.

Maloba ya ebandeli na Nzembo

Mokanda ya Nzembo ekumisaka bokonzi ya Yehova, esalisaka mpe ebɔndisaka baoyo balingaka ye, mpe emonisi ndenge Bokonzi ya Nzambe ekobongisa mokili oyo.

Maloba ya ebandeli na Masese

Talá toli ya Nzambe oyo ekoki kotambwisa yo na makambo nyonso ya bomoi, ezala ya mosala to ya libota.

Maloba ya ebandeli na Mosakoli

Mokonzi Salomo amonisi bokeseni oyo ezali kati na makambo oyo ezali mpenza na ntina na bomoi ná makambo oyo eyokani te na bwanya ya Nzambe.

Maloba ya ebandeli na Loyembo ya Salomo

Biblia ebengi bolingo makasi ya elenge mwasi Moshuleme epai ya mobateli moko ya mpate “lolemo ya mɔtɔ ya Yah.” Mpo na nini?

Maloba ya ebandeli na Yisaya

Mokanda ya Yisaya ezali na esakweli ya sikisiki oyo ekoki kosalisa yo otyela Yehova motema mpo azali Mokokisi ya bilaka mpe Nzambe oyo abikisaka.

Maloba ya ebandeli na Yirimia

Mosakoli Yirimia asalaki mosala na ye na bosembo nyonso atako mikakatano. Kanisá liteya oyo bakristo ya lelo bakoki kozwa na ndakisa na ye.

Maloba ya ebandeli na Bileli

Mokanda ya Bileli, oyo ekomamaki na mosakoli Yirimia, emonisi maloba ya mawa mpo na libebi ya Yerusaleme, mpe emonisi ndenge Nzambe ayokelaka bato oyo babongoli motema mawa.

Maloba ya ebandeli na Ezekiele

Na komikitisa nyonso mpe na mpiko, Ezekiele akokisaki mokumba nyonso oyo Nzambe apesaki ye, ata ya mpasi mpenza. Ndakisa na ye ezali na ntina mingi mpo na biso lelo oyo.

Maloba ya ebandeli na Danyele

Danyele ná baninga na ye misato batikalaki sembo epai ya Yehova na makambo nyonso. Ndakisa na bango mpe kokokisama ya bisakweli ekoki kopesa biso matomba lelo oyo, na ntango ya nsuka.

Maloba ya ebandeli na Hosea

Esakweli ya Hosea ezali na mateya ya ntina mingi mpo na biso lelo na oyo etali motema mawa oyo Yehova amoniselaka basali-mabe oyo babongoli motema mpe lolenge ya losambo oyo asɛngaka.

Maloba ya ebandeli na Yoele

Yoele asakolaki mpo na “mokolo ya Yehova” oyo ekómi pene mpe amonisaki likambo ya kosala mpo na kobika. Esakweli na ye emonisi ete esengeli kosala makambo na lombangu lelo.

Maloba ya ebandeli na Amose

Yehova apesaki mobali wana ya komikitisa mosala moko ya ntina. Liteya nini tokoki kozwa na ndakisa ya Amose?

Maloba ya ebandeli na Obadia

Ezali mokanda oyo eleki mokuse na Makomami ya Ebre, to Testama ya kala. Esakweli yango epesi elikya mpe elaki kolongisama ya boyangeli ya Yehova Nzambe.

Maloba ya ebandeli na Yona

Mosakoli andimaki básembola ye, akokisaki mokumba na ye, mpe azwaki liteya ya ntina mingi na bolingo ya sembo ya Nzambe mpe motema mawa na ye. Makambo oyo akutanaki na yango ekosimba motema na yo.

Maloba ya ebandeli na Mika

Esakweli oyo euti na Nzambe ezali kolendisa biso tóndima ete Yehova asɛngaka biso kaka makambo oyo tokoki kosala mpe oyo ezali mpo na bolamu na biso.

Maloba ya ebandeli na Nahumu

Esakweli yango ezali kotinda biso tótya motema ntango nyonso ete Nzambe akokokisa maloba na ye mpe ete abɔndisaka baoyo nyonso balukaka kimya mpe lobiko na nse ya Bokonzi na ye.

Maloba ya ebandeli na mokanda ya Habakuku

Tosengeli kotya motema ntango nyonso ete Yehova ayebi ntango mpe ndenge ya malamu mpo na kobikisa bato na ye.

Maloba ya ebandeli na Sefania

Mpo na nini tosengeli koboya kokanisa ete mokolo ya Yehova ekoya te?

Maloba ya ebandeli na Hagai

Esakweli ya Hagai emonisi ntina ya kotya losambo ya Nzambe liboso ya matomba na biso moko.

Maloba ya ebandeli na Zekaria

Ebele ya bimonaneli oyo euti na Nzambe mpe bisakweli elendisaki basaleli ya Nzambe na ntango ya kala. Kaka bisakweli yango ekobi kondimisa biso ete Yehova azali kosunga biso lelo.

Maloba ya ebandeli na Malaki

Ezali esakweli oyo elobeli mitinda ya Nzambe oyo ebongwanaka te, motema mawa, mpe bolingo. Esakweli yango epesi mpe mateya ya ntina mingi mpo na makambo ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo.

Maloba ya ebandeli na Matai

Yekolá makambo ya ntina etali mokanda yango ya Biblia, oyo ezali Evanzile ya liboso.

Maloba ya ebandeli na Marko

Marko, evanzile oyo eleki mokuse, emonisi mwa moke makambo oyo Yesu akosala lokola Mokonzi ya Bokonzi ya Nzambe.

Maloba ya ebandeli na Luka

Makambo nini elobelami kaka na Evanzile ya Luka?

Maloba ya ebandeli na Yoane

Mokanda ya Yoane elobeli polele bolingo ya Yesu mpo na bato, ndakisa na ye ya komikitisa mpe ndenge ayebanaki ete azali Masiya​—moto oyo akozala Mokonzi ya Bokonzi ya Nzambe.