Lakisá makambo oyo ezali na kati

Ndenge ya koluka bavɛrsɛ na Biblia na yo

Ndenge ya koluka bavɛrsɛ na Biblia na yo

Liste ya mikanda ya Biblia *

Nkombo ya mokanda

Mokomi (bakomi)

Esilaki kokomama na

Ebandeli

Moize

1513 L.T.B.

Kobima

Moize

1512 L.T.B.

Balevi

Moize

1512 L.T.B.

Mitángo

Moize

1473 L.T.B.

Kolimbola Mibeko

Moize

1473 L.T.B.

Yosua

Yosua

s. 1450 L.T.B..

Basambisi

Samwele

s. 1100 L.T.B.

Ruta

Samwele

s. 1090 L.T.B.

1 Samwele

Samwele; Gade; Natane

s. 1078 L.T.B.

2 Samwele

Gade; Natane

s. 1040 L.T.B.

1 Bakonzi

Yirimia

580 L.T.B.

2 Bakonzi

Yirimia

580 L.T.B.

1 Ntango

Ezera

s. 460 L.T.B.

2 Ntango

Ezera

s. 460 L.T.B.

Ezera

Ezera

s. 460 L.T.B.

Nehemia

Nehemia

s. 443 L.T.B.

Estere

Mordekai

s. 475 L.T.B.

Yobo

Moize

s. 1473 L.T.B.

Nzembo

Davidi mpe basusu

s. 460 L.T.B.

Masese

Salomo; Agure; Lemuele

s. 717 L.T.B.

Mosakoli

Salomo

l. 1000 L.T.B.

Loyembo ya Salomo

Salomo

s. 1020 L.T.B.

Yisaya

Yisaya

n. 732 L.T.B.

Yirimia

Yirimia

580 L.T.B.

Bileli

Yirimia

607 L.T.B.

Ezekiele

Ezekiele

s. 591 L.T.B.

Danyele

Danyele

s. 536 L.T.B.

Hosea

Hosea

n. 745 L.T.B.

Yoele

Yoele

s. 820 L.T.B. (?)

Amose

Amose

s. 804 L.T.B.

Obadia

Obadia

s. 607 L.T.B.

Yona

Yona

s. 844 L.T.B.

Mika

Mika

l. 717 L.T.B.

Nahumu

Nahumu

l. 632 L.T.B.

Habakuku

Habakuku

s. 628 L.T.B. (?)

Sefania

Sefania

l. 648 L.T.B.

Hagai

Hagai

520 L.T.B.

Zekaria

Zekaria

518 L.T.B.

Malaki

Malaki

n. 443 L.T.B.

Matai

Matai

s. 41 T.B.

Marko

Marko

s. 60-65 T.B.

Luka

Luka

s. 56-58 T.B.

Yoane

Ntoma Yoane

s. 98 T.B.

Misala

Luka

s. 61 T.B.

Baroma

Paulo

s. 56 T.B.

1 Bakorinti

Paulo

s. 55 T.B.

2 Bakorinti

Paulo

s. 55 T.B.

Bagalatia

Paulo

s. 50-52 T.B.

Baefese

Paulo

s. 60-61 T.B.

Bafilipi

Paulo

s. 60-61 T.B.

Bakolose

Paulo

s. 60-61 T.B.

1 Batesaloniki

Paulo

s. 50 T.B.

2 Batesaloniki

Paulo

s. 51 T.B.

1 Timote

Paulo

s. 61-64 T.B.

2 Timote

Paulo

s. 65 T.B.

Tito

Paulo

s. 61-64 T.B.

Filemo

Paulo

s. 60-61 T.B.

Baebre

Paulo

s. 61 T.B.

Yakobo

Yakobo (ndeko ya Yesu)

l. 62 T.B.

1 Petro

Petro

s. 62-64 T.B.

2 Petro

Petro

s. 64 T.B.

1 Yoane

Ntoma Yoane

s. 98 T.B.

2 Yoane

Ntoma Yoane

s. 98 T.B.

3 Yoane

Ntoma Yoane

s. 98 T.B.

Yuda

Yuda (ndeko ya Yesu)

s. 65 T.B.

Emoniseli

Ntoma Yoane

s. 96 T.B.

Liyebisi: Bankombo ya bakomi ya mikanda mosusu mpe ya bisika oyo yango ekomamaki eyebani mpenzampenza te. Badati mingi ezali mpenza ya sikisiki te, elembo n. elakisi “na nsima ya,” l. elakisi “liboso,” mpe s. elakisi “soki,” to “mwa moke liboso to mwa moke nsima ya

^ par. 2 Liste oyo emonisi mikanda 66 ya Biblia na molɔngɔ, ndenge ezali na mabongoli mingi ya Biblia. Batyaki yango na molɔngɔ boye na siɛklɛ ya minei T.B.