Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Nakosala nini soki namimonaka lokola mopaya na kati ya bato?

Nakosala nini soki namimonaka lokola mopaya na kati ya bato?

Oyo okoki kosala

Ya liboso, luká koyeba bato oyo omimonaka lokola mopaya na kati na bango.

Mbula ya kobotama:

Namimonaka lokola mopaya na kati ya . . .

 • bato ya mbula na ngai

 • bilenge oyo baleki ngai na mbula

 • mikóló

Makoki:

Namimonaka lokola mopaya na kati ya . . .

 • basali-masano

 • bato ya mayele

 • bato oyo batángá mingi

Bomoto:

Namimonaka lokola mopaya na kati ya . . .

 • bato oyo bamityelaka motema mingi

 • bato oyo bayebani mingi

 • bato oyo bazalaka kaka bango na bango

Ya mibale, poná maloba oyo emonisi ndenge oyo osalaka ntango ozali ná bato ya ndenge wana.

 • Namimonisaka lokola ete ngai mpe nazali ndenge wana.

 • Nalobaka kaka makambo na ngai moko, nakipaka oyo ya bango te.

 • Nafandaka nyɛɛ mpe nalukaka ndenge ya kolongwa wana.

Ya misato, bandá lisolo! Osengeli te ntango nyonso kozelaka ete bato mosusu nde bábandaka lisolo; na bantango mosusu yo mpe osengeli kobanda bango lisolo. (Bafilipi 2:4) Ndenge nini okoki kosala yango?

Kosuka kaka na bato ya mbula na yo te. Kanisá naino: Mpo na nini koluka baninga kaka kati na bato ya mbula moko boye mpe na nsima komilela ete ozwaka baninga te? Kosala bongo ekozala lokola kokufa nzala na kati ya esanga, nzokande zingazinga na yo, ezali na mai oyo etondi na mbisi!

Mama alendisaki ngai nasololaka na mikóló. Alobaki ete nakokamwa komona ete nakokani na bango na makambo mingi. Alobaki solo, mpe lelo oyo, naza’ na baninga mingi!”—Helena, mbula 20.

Yebáká kosolola malamu na bato. Mpo na yango, osengeli (1) koyoka, (2) kotuna mituna, mpe (3) kotyela mpenza bato likebi.—Yakobo 1:19.

Na esika ya koloba mingi, nasalaka makasi nayokaka. Mpe ntango nazali koloba, nalingaka kolobela kaka makambo na ngai moko te to kolobela kaka mabe ya basusu.”—Serena, mbula 18.

Soki moto alingi tólobela likambo moko oyo nayebi mpenza te, nasɛngaka ye alimbola likambo yango, mpe yango esalaka ete tósolola mingi koleka.”—Jared, mbula 21.

Nazalaka nsɔninsɔni, mpe esɛngaka nasala makasi mpo nasolola na moto. Kasi mpo na kozwa baninga, esɛngaka kosolola na bato. Na yango, nakómá kosolola na bato.”—Lea, mbula 16.