Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ndenge nini nakoki kozwa bapwɛ ya malamu?

Ndenge nini nakoki kozwa bapwɛ ya malamu?

Oyo okoki kosala

Zalá na makanisi malamu! Komimonaka te ete ozali na ntina moko te mpe okosala eloko ya malonga te ata soki obomi nzoto. Soki makanisi ya ndenge wana eyeli yo, benganá yango mpe kanisá nde makambo ya malamu. Na ndakisa, ntango bato mosusu balobaki ete Paulo ayebi koloba te (oyo ezalaki ntango mosusu bilobaloba ya mpamba), ye apesaki bango eyano oyo: “Ata soki nazali na makoki te na koloba, ya solo nazali bongo te na boyebi.” (2 Bakorinti 10:10; 11:6) Paulo ayebaki bolɛmbu na ye. Kasi, ayebaki mpe soki azalaki makasi na makambo nini. Bongo yo? Ozalaka makasi na makambo nini? Soki oyebi yango te, mpo na nini te kotuna mokóló moko oyo osololaka na ye malamu? Moninga ya boye akoki kosalisa yo oyeba soki ozali makasi na makambo nini mpe ndenge okoki kosalela yango na makambo mingi.

Zaláká na momeseno ya koyekola. Okoki kosala malamu na kelasi kaka soki ozali kosala makasi. Ata soki obandi koyekola sikoyo te, okomona na nsima ete koyekola ezali na ntina. Ntango oyoki kaka liloba “koyekola,” oyokaka malili na nzoto. Nzokande, koyekola ezali na ntina. Kutu, soki osali mwa makasi, okosepela na yango. Kasi, mpo okóma na momeseno malamu ya koyekola, osengeli kokabolaka ntango malamu. Kobosana te, koyekola esengeli kozala likambo na yo ya liboso. Biblia elobi ete “ntango ya kosɛka” ezali, “ntango ya kopumbwapumbwa” mpe ezali. (Mosakoli 3:1, 4; 11:9) Yango wana, lokola bilenge mingi, yo mpe osepelaka kobomba mwa ntango mpo na kosakana. Kasi, Mosakoli 11:4 epesi likebisi oyo: “Ye oyo azali kotalatala mopɛpɛ akolona mboto te; mpe ye oyo azali kotala mapata akobuka mbuma te.” Liteya nini okoki kozwa? Kozongisaka makambo nsima te. Soki te, okokoka kosala te oyo okanaki kosala. Esengeli kotya koyekola na esika ya liboso, kasi kosakana na nsima. Komitungisa te: okozanga ntango te mpo na koyekola mpe kosakana!

Kaka ndenge kotombola mabende ekoki kokómisa misuni ya nzoto na yo makasi, kozala na momeseno ya kotánga ekoki kosalisa yo okóma lisusu mayele mingi na kelasi.