Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Ndenge nini nakoki kolonga komekama?

Ndenge nini nakoki kolonga komekama?

Oyo okoki kosala

Ya liboso, ata soki baninga na yo bazali kosala nini, yebá ete ngambo ezali na motó na yo moko mpo na makambo nyonso oyo ozali kosala.

Ya mibale, luká koyeba makambo oyo etyaka yo na komekama makasi.

Ya misato, omituna boye: ‘Komekama yango eyaka mbala mingi ntango nini?’ (Ntango nazali na kelasi? Na mosala? To esika mosusu?) Koyeba ntango oyo komekama yango eyaka, ekoki kosalisa yo okima yango.

Sikoyo, oyebi nini osengeli kosala. Likambo ya liboso ezali ya koluka koyeba ndenge ya kosilisa mokakatano yango to kosala ete okutanaka na yango lisusu mingi te. (Ndakisa: Soki nsima ya kelasi okutanaka na baninga ya kelasi oyo batyaka yo mbamba omɛla likaya, mbala mosusu okoki kozela mwa moke mpo okende na bango nzela moko te.) Yebá ete “baninga” oyo batyaka yo mbamba mpo osala makambo ya mabe bazali baninga ya solosolo te.

Ntango okwei na komekama, okómi moombo ya bamposa na yo

Ya solo, okoki te kokima komekama nyonso. Ata ndɛlɛ, okokutana kaka na komekama moko ya makasi, mbala mosusu na ntango oyo okanisaki te. Okosala nini soki okutani na likambo ya ndenge wana?

Sekele ezali kaka komibongisa liboso!

Kanisá naino: Yesu ayebaki ekateli nini asengelaki kozwa na makambo etali etamboli. Azalaki na ekateli ya kotosa Tata na ye ntango nyonso. (Yoane 8:28, 29) Na yango, tosengeli koyeba liboso na ngámbo nini tosengeli kozala.

Meká kosala boye. Kanisá bantina mibale oyo mpo na yango osengeli kotɛmɛla komekama oyo okutanaka na yango mbala na mbala, mpe kanisá makambo mibale oyo okoki kosala mpo esalisa yo otɛmɛla yango.

Mpo na nini kotika ete bato mosusu báyebisa yo makambo oyo osengeli kosala? Monisá ete okɔmɛli mpe ozali na likoki ya kosala makambo oyo oyebi ete ezali malamu. (Bakolose 3:5) Tyáká likambo yango na mabondeli mpo okoba kosala bongo.—Matai 6:13.