Oyo okoki kosala

Poná baninga na yo malamumalamu. Soki baninga na yo ya kelasi babandi masolo ya mbindo, kokɔta na masolo yango ekosala ete ekóma mpasi koleka mpo obengana makanisi ya mbindo. Mbala mingi, okoki koluka ndenge ya kolongwa wana kozanga ete omimonisa mosantu mpe kozanga ete bábanda kotyola yo.

Okotika ete bavirisi ekɔta na ordinatɛrɛ na yo? Boye, mpo na nini kotika ete makanisi ya mbindo ekɔtela yo?

Boyá masano ya mbindo. Masano mingi ya mikolo oyo ebongisamaka mpo na kolamusa bamposa ya kosangisa nzoto. Biblia epesi toli nini na likambo yango? Elobi boye: “Tómipɛtola na mbindo nyonso ya mosuni mpe ya elimo, tómonisaka ete tozali kobanga Nzambe mpo bosantu na biso ekóma ya kokoka.” (2 Bakorinti 7:1) Boyá masano nyonso oyo ekoki kolamusa bamposa ya kosangisa nzoto.

Kobosana te: Bamposa ya kosangisa nzoto ezali na yango mabe te. Kutu, Nzambe nde moto asalá ete mwasi asepela na mobali mpe mobali asepela na mwasi, mpe kosangisa nzoto ezali mabe te mpo na bato oyo babalaná. Na yango, soki oyoki mposa makasi ya kosangisa nzoto, koloba mbala moko te ete ozali moto mabe mpenza to ete okokoka te kotikala pɛto na bizaleli.

Likambo ya ntina: Okoki kopona makambo oyo okotika ekɔta na makanisi na yo. Soki olingi, okoki kotikala pɛto ezala na bizaleli to na makanisi na yo!