Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Nasala nini soki moto na ngai alingi kaka tósangisa nzoto?

Nasala nini soki moto na ngai alingi kaka tósangisa nzoto?

Okoki komituna: “Malamu nandima kaka? Kutu, bato nyonso basangisaka nzoto, nakosi?”

Kowela koloba bongo te!

Likambo ya solo: Bilenge nyonso te nde basalaka yango.

Ya solo, mbala mosusu otángaki ba-rapport oyo emonisaka ete bilenge mingi basalaka yango. Na ndakisa, ankɛtɛ moko oyo esalemaki na États-Unis emonisi ete ntango basilisaka école secondaire, bilenge mingi basangisaka nzoto. Kasi emonanaki mpe ete bilenge mosusu basangisaka nzoto te.

Tózongela naino baoyo basangisaka nzoto. Bato ya mayele bamonisi ete bilenge yango mingi bakutanaka na makambo ya mpasi lokola:

Motema mpasi. Bilenge mingi oyo basangisaki nzoto liboso ya kobala balobaka ete na nsima, bayokaki mawa mingi.

Kosangisa nzoto liboso ya libala ezali lokola kozwa elamba moko ya ntalo mingi mpe kosalela yango lokola tapi ya kopangwisa makolo

Kozanga kotyelana motema. Nsima ya kosangisa nzoto, mokomoko abandaka komituna boye: ‘Nani mosusu asangisá nzoto na ye?’

Kolɛmba nzoto. Bilenge basi mingi bakosepela nde na moto oyo akobatela bango na esika asakana na bango. Mpe bilenge mibali mingi bazalaka lisusu na bolingo te mpo na mwasi oyo andimaki básangisa nzoto na ye mpo batyaki ye mbamba.

Likambo ya ntina: Nzoto na yo ezali na motuya mingi; kobebisa yango te. Monisá ete ozali na makasi ya kotosa mibeko ya Nzambe na likambo etali kosangisa nzoto liboso ya kobala. Na nsima, soki obali, okoki kosangisa nzoto. Mpe okosepela na yango mingi, okomitungisa te, okoyoka mawa te, mpe okobanga te, ndenge bato mingi oyo basangisaka nzoto liboso bábala bamitungisaka.—Masese 7:22, 23; 1 Bakorinti 7:3.