Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mituna oyo bilenge batunaka​—Biyano oyo ebongi, Volimi 1

Mituna oyo bilenge batunaka​—Biyano oyo ebongi, Volimi 1

‘Ndenge nini nakoki kosolola ná baboti na ngai?’ ‘Ndenge nini nakoki kozwa baninga?’ ‘Mabe eza’ wapi soki nasangisi nzoto na moto nyonso oyo nalingi?’ ‘Mpo na nini nakómi mawamawa boye?’

Soki osilá komituna mituna wana, yebá ete ozali yo moko te. Ezala olukaki toli epai wapi, mbala mosusu bapesaki yo biyano ndenge na ndenge. Buku Mituna oyo bilenge batunaka​—Biyano oyo ebongi, Volimi 1 ekoki kosalisa yo. Batoli na yango euti na mitinda ya ntina mingi oyo ezali na Biblia. Liloba ya Nzambe esalisá bamilio ya bato bálonga mikakatano ya bomoi na bango. Luká koyeba ndenge oyo ekoki kosalisa yo!

Buku oyo ezali na biteni oyo elandi:

  • Boyokani ná bato ya libota

  • Ndenge osengeli kozala

  • Na kelasi mpe libándá ya kelasi

  • Kosangisa nzoto, bizaleli, mpe bolingo

  • Mimeseno oyo ebebisaka nzoto

  • Ntango na yo oyo etikalaka mpamba

  • Losambo na yo

  • Apɛndisi mpo na baboti

Okoki kozwa buku oyo na PDF, to kokomela moko ya babiro na biso mpo na kosɛnga buku moko.

Liyebisi: Na PDF ya buku oyo, okomona ete na bisika oyo etikali mpamba, okoki kobɛta maloba na ordinatɛrɛ. Soki programɛ oyo ezali na aparɛyi na yo ekoki kosala bongo, okoki kokoma mbala moko biyano na yo mpe makambo mosusu na buku na yo.