Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Kobomba makambo ya moto

Kobomba makambo ya moto

Makambo ya moto

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., to ebongiseli na biso mosusu ekosalela makambo oyo moto akomi na bisika oyo basɛngi ye atondisa kaka mpo na bantina oyo tomonisi ye ntango tosɛngi ye akoma yango. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ekoyebisa moto mosusu te makambo oyo okomi, lobá se soki esɛngi kosala yango mpo na kosalisa yo na likambo moko oyo osɛngi, kasi tokosɛnga yo ndingisa liboso ya kosala yango, to soki Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. emoni ete esengeli kosala bongo mpo na kotosa mibeko ya Leta, mpo na kokanga to kopekisa bato oyo bakoki koyiba makambo basusu na nzela ya ordinatɛrɛ, mpo na komibatela, to mpo na kokima makama. Tokoki soki moke te kotɛka, koyebisa moto mosusu, to kodefisa makambo oyo okɔtisi na site oyo.

Adrɛsi e-mail

Tokobanda kosalela adrɛsi e-mail oyo okomaki na site oyo mpo na kotindela yo makambo oyo ekosalisa yo soki esengeli. Na ndakisa, soki obosani nkombo oyo opesaki to mot de passe na yo mpe osɛngi lisalisi mpo okɔta na site, tokotindela yo mesaje na adrɛsi e-mail oyo opesaki ntango okomaki makambo na yo.

Cookies

Cookies esalelamaka mpo na kobomba makambo oyo osepeli kosalaka ntango okɔti na site yango. Na ndakisa, monɔkɔ oyo oponi ntango okɔtaki na site jw.org ekobombama na cookies mpo ntango okofungola lisusu site yango, ebimisa mbala moko makambo na monɔkɔ yango. Makambo oyo etali yo moko ekobombama na cookies te.

Script mpe JavaScript

Na site yango, tozali kosalela ba script mpo makambo ezala mindɔndɔ te. Na ndakisa, ba script esalisaka mpo na kobimisa nokinoki makambo oyo moto azali koluka. Site yango esalelaka ba script ata moke te mpo na kotya programɛ moko boye na odirnatɛrɛ ya moto to mpe mpo na kozwa makambo na ye kozanga ndingisa na ye.

Esengeli kondima ba script mpe JavaScript na esika oyo makambo ya site yango esengeli kobima mpo emonana malamu. Ba programɛ mingi ya ordinateur oyo esalisaka mpo na koluka makambo na Internet (navigateur) ekoki kofungola to kokanga ba script yango mpo na site mokomoko. Esengeli kotánga na aide (lisalisi) ya programɛ oyo esalisaka mpo na koluka makambo na Internet mpo na kofungola ba script na site moko boye.

Soki mbongwana esalemi na oyo etali kobomba makambo ya moto, tokokoma makambo nyonso na esika oyo mpo moto ayebaka ntango nyonso makambo ya sika oyo tomoni mpe ndenge tokosalela yango.