Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Lisangani ya Mikóló-Bakambi elendisi Batatoli ya Yehova na Russie mpe Ukraine

Lisangani ya Mikóló-Bakambi elendisi Batatoli ya Yehova na Russie mpe Ukraine

Mwasi moko oyo ayokaki botángi ya mokanda moko ya ntina oyo Stephen Lett moko ya bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova atindaki; alobaki boye: “Tomiyokaki ete balingaka biso mpenza!” Mwasi yango azalaki kati na Batatoli ya Yehova 165 000 oyo balandaki diskur oyo ndeko Lett asalaki mokolo ya 10/05 tii 11/05/2014 ntango ayaki na mboka na bango.

Badiskur mpe botángi ya mokanda yango ebongolamaki na minɔkɔ mitano mpe balandaki yango na Bandako ya Bokonzi soki 700 na Ukraine mobimba.

Kaka na wikende yango, Mark Sanderson, oyo azali mpe moko ya bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi, atángaki mokanda yango na likita oyo esalemaki kuna mpe bandeko nyonso ya Russie balandaki programɛ yango. Babongolaki programɛ yango na minɔkɔ 14 mpe masangá koleka 2 500 ya Biélorussie mpe ya Russie elandaki programɛ yango.

Mokanda yango oyo eutaki epai ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ezalaki mpo na masangá nyonso ya Russie mpe Ukraine. Ndeko Sanderson atángaki yango na monɔkɔ ya Russe, mpe yango etindaki mbala moko Biro oyo etambwisaka misala ya Batatoli ya Yehova na Russie ekoma boye: “Esimbaki mpenza mitema ya bandeko ndenge Lisangani ya Mikóló-Bakambi etyelaka mpenza bango likebi. Biso nyonso tomiyokaki lokola nde bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi bayambi biso na mabɔkɔ na bango.”

Ntina ya mokanda yango ezalaki mpo na kobɔndisa Batatoli ya Yehova ya etúká wana oyo politiki ezali na yikiyiki. Elendisaki bandeko bámikɔtisa te na makambo ya politiki mpo bákoba kozala “bato ya mokili oyo te.”​—Yoane 17:16.

Na mokano yango, Lisangani ya Mikóló-Bakambi elendisaki bandeko bábondelaka, báyekolaka mpe bákanisaka na mozindo makambo yango mpo bákoba kozala na boyokani makasi na Yehova. Ekundwelaki bayangani ete ata soki bakutani na komekama nini, basengeli kotya motema na elaka ya Nzambe oyo ezali na Yisaya 54:17: “Ebundeli nyonso oyo ekosalema mpo na kobunda na yo ekolonga te.”

Mokanda yango ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi esukaki na maloba oyo: “Tolingaka bino nyonso mingi mpenza. Bóyeba ete tokanisaka bino mingi mpe tobondelaka Yehova mpo na bino.”

Biro oyo etambwisaka misala ya Batatoli ya Yehova na Ukraine elobaki boye mpo na vizite yango: “Likebi mpe bolingo oyo bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi bamonisaki elekelaki mpenza bandeko. Vizite ya ndeko Lett na Russie mpe ya ndeko Sanderson na Ukraine na wikende kaka moko wana emonisi polele bomoko ya basaleli ya Yehova mpe emonisaki bandeko ete Yehova ná Yesu batyelaka bango mpenza likebi. Biso nyonso toyokani mpo na koloba ete vizite yango esalemaki mpenza na ntango oyo ebongi; tolendisami na kokoba kosalela Yehova ata soki tokutani na mokakatano nini.”