Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bafɔtɔ nimero 2 ya Wallkill (kobanda 11/2014 tii 11/2015)

Bafɔtɔ nimero 2 ya Wallkill (kobanda 11/2014 tii 11/2015)

Na mikolo oyo euti koleka, Batatoli ya Yehova bayeisaki monene mpe babongisaki biro na bango ya Wallkill, New York. Na bafɔtɔ oyo, talá ndenge misala yango etambolaki kobanda sanza ya 11/2014 tii 11/2015.

Ndenge Wallkill ezali komonana na aviɔ, na mokolo ya 15/10/2015.

  1. Imprimeri

  2. Babiro 1

  3. Ndako E

  4. Esika ya kolya

  5. Esika basukolaka bilamba

  6. Babiro 2

  7. Ndako D

04/12/2014​—Babiro 2

Bazali kobongisa porte ya kokɔta na bandako ya sika oyo batye babiro mpo na kotya dale mpe kobongisa esika ya kolona bafolo. Na nse, na lobɔkɔ ya mobali esika bato balekaka bakotya yango molunge na eleko ya malili mpo bato bákwea te. Biro ya Betele, biro ya bandeko ya komite mpe Departema ya mosala ezali na ndako yango.

05/12/2014​—Ndako D

Ndeko moko na misala ya kobongisa na kati ya bandako azali kosalela aparɛyi babengi meuleuse liboso básilisa kotya pavema. Bakangisi aparɛyi yango na masini babengi aspirateur mpo putulu ezala mingi te.

09/01/2015​—Ndako E

Esika oyo batongá yango sɛrklɛ, oyo babengaka rotonde, babongisi yango lisusu mpe ekoki koyamba bapaya mpe bandeko ya Betele koleka 200, oyo bafandaka na Ndako E. Ntango bazalaki kobongisa yango, batyaki bafenetre ya malamu koleka oyo ekɔtisaka pole ya moi te mpe soneri ya sika mpo na kokebisa soki mɔtɔ epeli.

09/02/2015​—Imprimeri

Ndeko mobali moko azali kotya bansinga ya kura oyo esalisaka mpo na kosolola na babiro ya sika epai bakopesa bandeko formasyo na mosala ya kobongisa bapɔmpi, kura mpe kobatela Betele.

17/02/2015​—Imprimeri

Ndeko oyo azali kotya miinda LED na babiro ya sika ya departema etali kopesa formasyo.

02/03/2015​—Ndako ya babiro 1

Ndeko moko azali kotala ntaka oyo ekaboli bansinga ya kura. Babongisaki lisusu esika yango mpo misala oyo esalemaka na Brooklyn eya wana.

03/03/2015​—Ndako D

Ndeko oyo azali kosala batiyo oyo ekolekisa mai ya mɔtɔ.

31/03/2015​—Ndako D

Bandeko ya departema ya kobongisa libanda ya bandako yango bazali kokangisa fenetre na lisalisi ya masini babengi élévateur. Bafenetre yango ya malamu mpenza, oyo ezali 298 kaka mpo na Ndako wana, ekosalisa mpo bandeko básalela kura mingi te ezala na eleko ya molunge to na eleko ya malili.

17/04/2015​—Ndako ya babiro 1

Bandeko bazali kotonga efelo na parkingi ya monene oyo ezali na katikati na ndako ya babiro 1 mpe Ndako E na lisalisi ya mabanga oyo ezalaki na efelo ya kala ya 1970.

17/04/2015​—Ndako ya babiro 1

Ndeko moko azali kobamba na efelo eloko moko mpo na kobongisa yango liboso bátya langi na efelo. Departema ya comptabilité, ya informatique, mpe ya kosomba biloko ezali na ndako yango oyo babongisi.

08/06/2015​—Ndako D

Ndeko moko azali kobenda bansinga ya kura na plafɔ mpe azali kokangisa yango na nsinga oyo ebatelaka na bankake. Nsinga yango ebendaka nkake mpe etindaka kura na yango na mabele mpo na kobatela ndako.

08/06/2015​—Ndako D

Ntango misala ya kokómisa Wallkill monene ezalaki kosalema, bandeko basalaki nyonso mpo na kobatela banzete ndenge bozali komona na fɔtɔ oyo. Esika babombaka mai, awa na lobɔkɔ ya mobali, ekoki kobomba litre 150 000 ya mai, mpe esalisaka mpenza na kokabola mai, koboma mɔtɔ mpe ndenge ya koboma mɔtɔ na Betele ya Wallkill.

25/06/2015​—Ndako ya babiro 1

Ndeko moko azali kotya moko ya ba-pano 1800 oyo ezali na efelo ya nsima ya auditorium. Ba-pano yango esalaka ete makelele eyokana makasi te.

9/07/2015​—Ndako ya babiro 2

Charles Reed asalaka na Betele banda 1958. Ndeko Reed apesaki mabɔkɔ na kosala mpe kotya ba-bɛto ya imprimeri ntango mikanda mpo na États-Unis mpe bamboka mingi mosusu ezalaki kouta na Betele ya Brooklyn. Ntango misala ya koyeisa Wallkill monene ezalaki kosalema, ndeko Reed asalaki elongo na bandeko oyo bazalaki kolandela misala yango.

17/08/2015​—Ndako ya babiro 1

Bandeko bazali kokitisa bakiti ya sika mpo na auditorium. Na auditorium yango oyo babongisi ezali na bisika ya kofanda mpo na bato 812.

21/09/2015​—Ndako ya babiro 1

Ntango bazalaki kobongisa auditorium yango, batyaki ba-écrans mpe na plafɔ batyaki ba-pano oyo ekitisaka makelele.

12/10/2015​—Ndako D

Infirmerie: batyaki esika ya koyamba bato ya maladi. Mpo na kosalisa bato ya maladi, bayeisaki ba-kulware mpe ba-salle de bain ya ndako yango minene.

15/10/2015​—Wallkill

Ndenge Betele ya Wallkill ezali komonana mosika na aviɔ, bandeko soki 2 000 basalaka na Betele yango. Mosala monene ya koyeisa Betele yango monene esilaki mokolo ya 30/11/2015.