Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bafɔtɔ nimero 2 ya Philippines (kobanda sanza ya 06/2015 tii 06/2016)

Bafɔtɔ nimero 2 ya Philippines (kobanda sanza ya 06/2015 tii 06/2016)

Batatoli ya Yehova basilisaki mosala ya kobongisa Biro na bango na Philippines, na Quezon City. Na bafɔtɔ oyo, talá ndenge mosala yango etambolaki mpe ndenge bavolontɛrɛ bapesaki mabɔkɔ kobanda sanza ya motoba 2015 tii sanza ya motoba 2016. Mwa basanza na nsima, mosala yango esilaki mpe basalaki molulu ya kofungola Biro yango na sanza ya 02/2017.

Dessin oyo ezali komonisa Biro mobimba ya Philippines ntango misala ya kotonga mpe ya kobongisa yango esilaki:

  • Ndako 4 (Bandeko bafandaka wana)

  • Ndako 5 (Esika departema ya Audio/​video, mpe departema oyo etalelaka mosala ya kosakola ezali)

  • Ndako 6 (Biro ya Espaces verts, ya kobongisa mituka mpe sudire)

  • Ndako 7 (Biro ya Informatique, développement/​construction, maintenance, expéditions, mpe traduction)

15/06/2015​—Quezon City

Bazali kotya béton na nzela oyo ekosangisa Ndako 1, 5 mpe 7.

15/06/2015​—Ndako 5

Liboso ya kobanda misala, basali-mabaya bazali kotala plan oyo biro oyo etambwisaka misala ya botongi mpo na etúká ya Asie mpe Pacifique ebongisaki. Na sanza ya 03/2016, biro ya misala yango elongwaki na Australie mpe batyaki yango na Philippines.

23/06/2015​—Quezon City

Bazali kobuka nzela ya béton mpo na kotimola mabulu. Na mabulu yango, bakotya batiyo ya sika oyo ekolekisa mai ya malili mpo malili ezala na bandako.

20/07/2015​—Quezon City

Bavolontɛrɛ mibale, mwasi ná mobali na ye oyo bautaki États-Unis bazali komibongisa mpo na kosala sudire ya mabende oyo bakotya ngámbo na ngámbo ya nzela oyo bato bazali koleka.

20/07/2015​—Quezon City

Bazali kokunda batiyo ya mai ya malili kobanda Ndako 4 tii Ndako 5 mpo epesa yango malili.

18/09/2015​—Ndako 5

Mosali-mabaya moko azali kosalela mwa masini oyo babakaka na yango bansɛtɛ mpo na kobaka bansɛtɛ na fenetre.

18/09/2015​—Ndako 5

Azali kotanda tapi. Lokola etaje ya liboso ezali biro ya misala ya Audio/​video, bazipi pavema mobimba na tapi mpo makelele eyokana mingi te.

22/10/2015​—Ndako 5

Bazali kopakola langi oyo etindikaka kongɛnga ya moi na libanda ya buludingi oyo ezali na babiro. Langi yango esalaka ete malili ezala kaka na kati ya ndako mpe básalela kura mingi te.

10/02/2016​—Ndako 4

Azali kolongola mabaya oyo batyaki ntango bazali kosala bifelo ya kozinga lopango to clôture. Ndako 4, oyo ezali na etaje mibale, eyambaka bana-kelasi ya biteyelo ndenge na ndenge ya Biblia.

10/02/2016​—Ndako 4

Ndeko moko ya ekipi oyo etalaka kotya molunge to malili na ndako, azali kotya batiyo ya mai ya malili na esika na yango moko. Yango ekosala ete malili ezala mingi mpe ekangama esika moko mpenza te

16/02/2016​—Ndako 4

Moto moko ya Australie oyo ayebi mosala ya kura, azali kotala disjoncteurs na armware moko ya kura. Babengisaki bato koleka 100 ya bikólo mosusu, oyo bayebi mosala malamu mpo na kopesa mabɔkɔ na mosala ya kobongisa Biro ya Philippines.