Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mikanda oyo bankolo-ndako bakomaki

Mikanda oyo bankolo-ndako bakomaki

Batatoli ya Yehova bauti kosilisa mosala ya koyeisa Betele ya Wallkill monene (Watchtower Farms), na New York; mosala oyo eumelaki mbula 6. Lokola esɛngaki ete bandeko bátonga nokinoki na boumeli ya mbula mibale ya nsuka oyo etikalaki, esɛngaki bashambrɛ mosusu ya kolala mpo na bandeko oyo bayaki kopesa mabɔkɔ. Yango wana, bafutelaki bandako 25 ya zingazinga.

Bafuteli-ndako

Bankolo-ndako mosusu balobi nini mpo na Batatoli ya Yehova oyo bafutelaki epai na bango?

  • Nkolo-ndako moko akomaki boye: “Tosepelaki na bango makasi. Ngai ná mobali na ngai, tofandi pene [na ndako oyo bazalaki kofutela], mpe [tozalaki] ntango nyonso koyokana malamu na bango mpe bazalaki na boboto.”

  • Nkolo-ndako mosusu oyo ndako na ye ezalaki mpe pene na ndako oyo bandeko bazalaki kofutela, akomaki mpe boye: “Ezali na liziba moko nsima ya ndako na biso oyo ezali na mai kitoko mpo na kosukola mpe toyebisaki bilenge mibali yango ete bakoki kokende kosukola ntango nyonso balingi. Mbala nyonso oyo bazalaki koya wana, bazalaki komonisa limemya. Tozalaki kosepela kozala elongo na bango mpe komona ndenge bazalaki kokimakima mbangu ntango bazali kokatisa lopango na biso.” Abakisi boye: “Naino tokutaná na bato ya malamu ndenge wana te.”

  • Nkolo-ndako moko alobaki: “Tosepelaki mingi ndenge bafutelaki epai na biso mpe ndenge tofandaki na bango.”

Bandako

Bankolo-ndako balobaki ete bandako etikalaki ndenge nini ntango bandeko babimaki?

  • “Bazalaki kofuta na ntango oyo ebongi, [mpe] babatelaki ndako malamu mpe ntango babimaki, batikaki yango malamu.”

  • Moko ya bankolo-ndako oyo tolobeli likoló, alobaki boye: “Topesi bino mpe ebongiseli na bino matɔndi mingi ndenge bobatelaki bandako na biso.” Abakisi lisusu ete “akanisaki te ete Batatoli ya Yehova bakotya bopɛto makasi ndenge wana.”

  • Mwasi moko alobaki boye: “Lokola toyebi ete ebongiseli na bino ezalaka na bosembo, tosɛngaki te mbongo oyo bapesaka liboso ya kokɔta na ndako (garantie). Eloko moko ebebaki te ntango babimaki na bandako yango.”

  • Ntango Batatoli ya Yehova basalaki mwa misala ya kobongisa ndako moko, nkolo-ndako yango atunaki boye: Ndenge nini nakoki kozwa bato na bino na mosala? Soki bolobi na moto bokosalela ye mosala mokolo boye, botosaka ngonga. Bato oyo basalelaka ngai misala bakokisaka maloba na bango te.”

Soki libaku emonani lisusu...

  • Liboso ete Batatoli ya Yehova bábima na ndako moko, nkolo-ndako yango akomaki ete soki Batatoli ya Yehova bakolinga kotikala lisusu na ndako yango, “akokitisela bango mbongo ya ndako.

  • Mosusu alobaki: “Soki libaku emonani, tokosepela lisusu ete ebongiseli ya Watchtower efutela bandako na biso.”