Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kobatela banyama mpe banzete na engumba Chelmsford

Kobatela banyama mpe banzete na engumba Chelmsford

Batatoli ya Yehova na Grande-Bretagne, babandi mosala ya kotonga biro ya sika ya misala na bango pene ya engumba Chelmsford, na etúká ya Essex. Esika wana kitoko ezalaka na bikelamu ndenge na ndenge ya bomoi oyo mobeko ya Royaume-Uni ya 1981 ebatelaka yango. Batatoli ya Yehova basali nini ntango bazali kotonga mpo na kotosa mobeko etali kobatela bikelamu yango?

Bazali kotonga nzela oyo nyama babengi loirs ekoleka

Basalaki mwa bakɛsi oyo ezali lokola zumbu na biteni ya nzete mpo na kobenda mwa banyama babengi loirs muscardins mpo ebatelama ntango misala ya kotonga ezali kosalema. Basalelaki mpe mwa banyama yango mwa lopango oyo ezalaki kodiembela likoló ya nzela ya sika oyo ekei tii na esika misala ezali kosalema mpo ezonga kozanga likama na bazumbu na yango oyo esalemi na banzete mpe na matiti oyo esali lopango. Longola yango, Batatoli ya Yehova bazali kotosa programɛ moko etali kobongisa matiti oyo esalaka lopango, oyo ezali mpo na bolamu ya mwa banyama yango. Na eleko ya malili makasi, bakataka eteni moko ya matiti ya lopango yango mpo na kotya mwa banyama yango mobulu te mpo ebatelaka esika efandaka mpe esalaka ete ezanga bilei te.

Moto oyo azali kotya mwa kɛsi ya zumbu mpo na mwa nyama babengi loir

Batatoli ya Yehova bazali mpe kobatela nyoka babengi couleuvre à collier, miselekete oyo ebotaka bana mpe miselekete ya mike oyo ezangá mabɔkɔ ná makolo, oyo babengaka orvet. Bato oyo babatelaka banyama ná banzete bazwaki miselekete yango na lisalisi ya biloko oyo bazipaka na yango batole mpo ebatela yango mpo na mwa ntango mpe balongolaki yango na esika misala ya botongi ezali kosalema mpe bamemaki yango na esika mosusu mpo na kobatela yango. Esika yango ya sika ezali na bashambre ya komibatela mpe lopango oyo ezingi yango. Batatoli ya Yehova batalaka mbala na mbala lopango yango mpo miselekete ekɔta te esika bazali kotonga mpo ekoki kozwa likama.

Zumbu ya nyama babengi loir

Mpo na kobebisa te misala oyo ngembo esalaka na butu, esika ya botongi ezali na miinda LED, oyo esalaka ete pole ekende mosika te. Miinda yango epelaka na lisalisi ya aparɛyi moko oyo eyebaka muvema, yango esalisaka mpo ngembo ezala kaka na molili. Elukaka mbala mingi bilei na yango na butu na lopango ya matiti oyo ezali pembenipembeni ya esika misala ezali kosalema. Mingi ya mapango yango ekobatelama mpe bakolona mosusu na ntaka ya kilomɛtrɛ koleka mibale na ndambo. Lokola esɛngaki kokata banzete mosusu mpo na kotonga biro yango, bandeko basalaki mwa bakɛsi mpo ezwa esika ya bazumbu oyo ekokaki kobeba.

Moto moko azali kotya mwa kɛsi mpo na ngembo

Batatoli ya Yehova babateli banzete mingi ya motuya, oyo babengaka arbres vétérans, to oyo eumeli mingi, baboyi koleka na mituka ya minene pene na bisika oyo misisa ya banzete yango ebotaka. Banzete yango ebatelaka bikelamu mingi; miselekete, bangembo mpe bandɛkɛ. Na makambo wana nyonso, Batatoli ya Yehova bazali na ekateli ya kobatela banyama mpe banzete na Chelmsford.