Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova bapesi mabɔkɔ mpo na kotya bopɛto na engumba Rostov-sur-le-Don

Batatoli ya Yehova bapesi mabɔkɔ mpo na kotya bopɛto na engumba Rostov-sur-le-Don

Na mokolo ya 20/05/2015, Batatoli ya Yehova bazwaki mokanda ya matɔndi oyo eutaki epai ya mokonzi ya engumba Rostov-sur-le-Don; apesaki bango matɔndi mpo “bapesaki mpenza mabɔkɔ mpo na kotya bopɛto na engumba na eleko ya prɛnta.”

Ntango mosala ya kolongola salite ebandaki na engumba yango, Batatoli ya Yehova oyo bautaki na masangá minei balɔkɔtaki bosɔtɔ oyo ezalaki na banzela mpe pembeni ya mai. Na ngonga moke mpamba, batondisaki basaki soki 300 mpe na nsima mituka ememaki bosɔtɔ yango.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova bandimaki kosala mosala yango? Raisa, mama moko ya mbula 67, alobi boye: “Nakoki te kokanga motema, nalingi engumba na ngai ezala pɛto mpo moto nyonso afanda malamu. Ata soki bato moke kaka nde bayebi mosala oyo tosalaki, mosala yango esepelisi ngai mpo Yehova Nzambe amoni yango.” Aleksander abakisi boye: “Tosukaka te kaka na koteya bato kasi tosalaka mpe misala mpo na kosalisa bango. Nayokaka esengo mpenza soki nasali likambo moko mpo na bato ya kartye na ngai.”

Bato mosusu mpe basepelaki na mosala oyo Batatoli ya Yehova basalaki. Moto moko ya engumba yango akamwaki ntango ayebaki ete Batatoli ya Yehova basalaki mosala yango ofele. Yango wana azwaki mpe ekateli ya kosala elongo na bango, na nsima alobaki ete: “Nakanisaki kutu te ete ekoki kosalema moto andima mosala ya kolongola basalite mpe asepela na yango mpenza!” Abakisi boye: “Bamosusu kati na bino bafandaka kutu awa te, kasi boyei kolongolela biso basalite!”

Mokonzi moko ya engumba amonaki ete Batatoli ya Yehova balɔkɔtaki bosɔtɔ ebele mpenza atako bazalaki mingi te. Akangaki bango fɔtɔ pene ya basaki oyo batondisaki basalite mpo “alakisa basusu ndenge mosala esengeli kosalema.”