Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova bapesi mabɔkɔ na mosala ya kotya bopɛto na zamba moko pene ya engumba Lviv

Batatoli ya Yehova bapesi mabɔkɔ na mosala ya kotya bopɛto na zamba moko pene ya engumba Lviv

Na mokolo ya 6/05/2017, Batatoli ya Yehova soki 130, basi ná mibali bapesaki mabɔkɔ na mosala ya kotya bopɛto na zamba ya mboka Bryukhovychi, pene ya engumba Lviv, na Ukraine. Bavolontɛrɛ yango ya mbula kobanda 22 tii 80, bafandaka mpe basalaka na Biro ya Batatoli ya Yehova na Ukraine, oyo ezali pene ya zamba yango. Bapɛtolaki ektare koleka 50 ya esika yango mpe balɔkɔtaki basalite ya kilo soki 600 na boumeli ya ngonga misato mpamba.

Mykhailo, ingénieur oyo akambaka centre moko ya kobɔkɔla bibwele mpe kotimola mabulu, alobaki ete “Batatoli ya Yehova bazalaki bato ya liboso ya kopesa mabɔkɔ na mosala yango oyo esalemaka mbula nyonso mpe basalaka yango mbula nyonso banda 2014.”

Mpo na nini esɛngaka kotya bopɛto na zamba yango?

Splavinskyi alobi ete “zamba yango ekómaka salite na balolenge mibale: ya liboso, bato mosusu oyo balekaka wana batikaka basalite na bango mpe ya mibale mituka minene eyaka kobwaka basalite oyo etikalaka ntango batongaka bandako, mpe basalite mosusu.”

Bosoto ezali likambo moke te mpo na zamba. Splavinskyi, alobi boye: “Ezwaka ntango molai mpo bosoto epɔla mpe na nsima ebebisaka mai ya nse ya mabele, mpe yango esalaka ete mabele ebeba.” Milangi oyo babwakaka ekoki kongalisa kongɛnga ya moi, mpe kopelisa mɔtɔ na zamba. Longola yango, milangi ebukaná mpe bantonga ezali likama, mingimingi mpo na bana mike. Abakisi ete “tokoki kokima makama wana soki tozali kolongola basalite yango.”

Kopɛtola ektare 3300 ya zamba ezali mosala monene mpenza. Splavinskyi alobi boye: “Baoyo babatelaka zamba yango bazali kaka mitano, yango wana tokoki te kopɛtola esika monene boye. Na yango, mbala moko na mbula tosɛngaka moto nyonso aya kopesa biso mabɔkɔ na mosala ya kopɛtola zamba.”

Kosangisa, kokabola, mpe kotya na esika na yango

Batatoli ya Yehova oyo bayaki kotya bopɛto na esika yango bamemaki ba-gants, basaki ya plastiki, mpe barato mpo na kolɔkɔta bapinɛ ya mituka, milangi, bibende, bapapye, baplastiki mpe bantonga oyo basalelá. Ihor Fedak, moto moko oyo asalaka na zamba yango alobi ete mpo na yango “esika oyo Batatoli ya Yehova basalaki mosala ekómi mpenza pɛto.”

Atako mibeko esɛngi yango te, bavolontɛrɛ yango batyaki bosɔtɔ na bosɔtɔ na esika na yango; na ndakisa milangi, bapapye mpe baplastiki, yango ekopesa nzela ete básalela yango mpo na kosala biloko mosusu. Boye, kompanyi moko ekoki kozwa bosɔtɔ yango mpo na kosala biloko mosusu. Kobanda 2016, Batatoli ya Yehova bafutaka mbongo mpo na basalite oyo balongolaka. Fedak alobi: “Napesi Batatoli ya Yehova mersi ndenge basalisi biso. Basalisaka biso mingi mpenza.”

“Kotya bopɛto elongolaka lokumu na ngai te”

Batatoli ya Yehova basepelaka kopesa mabɔkɔ na kotya bopɛto na zamba yango mbula nyonso. Basepelaka kosalisa bato na bisika oyo bafandi mpo zamba ezala kitoko. Volker alobeli makanisi oyo mingi na bango bazalaka na yango: “Kotya bopɛto elongolaka lokumu na ngai te. Kosala likambo moko mpo na basusu ezali lokumu mpe epesaka esengo.”

Anzhelika alobi boye: “Mpo na ngai, likambo ya ntina ezali te moto oyo atyaki bosɔtɔ yango, kasi nde oyo nakoki kosala mpo na kolongola bosɔtɔ yango.” Lois, oyo azali na mbula 78 mpe apesaki mabɔkɔ na mosala yango; alobi boye: “Na esika osilika mpo na basalite yango ntango okei kotambola, eleki malamu kolongola nde yango.”

Wieslaw alobi boye: “Mbala mingi bato bamonaka ndenge tolataka kitoko ná bakravati ntango tobimaka mpo na koteya nsango malamu. Kasi tondimaka mpe kolalisa bakazaka na biso mpo na kotya bopɛto na zamba to kosala mosala mosusu oyo ekopesa bato litomba.”