Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kosalisa bato bakimá mboka na Mpoto ya Ntei

Kosalisa bato bakimá mboka na Mpoto ya Ntei

Na bambula oyo euti koleka, bato mingi oyo bakimá bamboka na bango na Afrika, na Moyen-Orient mpe na Asie bakendaki na Mpoto. Mpo na kosalisa bango, bibongiseli ya Leta mpe bato ya motema boboto bazwaki bibongiseli mpo na kopesaka bango bilei, mwa esika ya kolala mpe lisalisi ya monganga.

Kasi, emonani ete bato oyo bakimá bamboka, bazalaka mpe na mposa ya lisalisi na makambo mosusu. Mingi na bango banyokwamaka na makanisi, yango wana bazalaka na mposa ya libɔndisi mpe elikya. Batatoli ya Yehova ya mikili ya Mpoto ya Ntei basalaka makasi mpo na kokokisa bamposa yango na ndenge bayokaka mpe basalelaka Biblia mpo na kobɔndisa baoyo bakimá mboka.

Kobɔndisa bango na nzela ya Biblia

Kobanda sanza ya 08/2015, Batatoli ya Yehova ya masangá koleka 300 na Autriche mpe Allemagne basalaki milende mpenza mpo na kobɔndisa bato oyo bakimá bamboka. Bamoni ete bato yango basepelaka kozwa biyano ya Biblia na mituna oyo:

Kobanda sanza ya 08 tii ya 10/2015, Batatoli ya Yehova ya bikólo yango basalaki komande ya tɔni 4 ya mikanda oyo elimbolaka Biblia na biro ya filiale na bango mpe bapesaki yango ofele epai ya bato oyo bakimá bamboka na bango.

Koteya bato oyo balobaka minɔkɔ mosusu

Mingi ya bato oyo bakimá mboka balobaka kaka minɔkɔ na bango ya mboka. Yango wana, Batatoli ya Yehova basalelaka site jw.org, oyo ezali na masolo mpe bavideo na minɔkɔ ebele. Matthias ná Petra oyo bakendá bango moko kosakola na Erfurt, na Allemagne, balobi: “Na bantango mosusu tosololaka na bajɛstɛ, bililingi mpe mayemi.” Basalelaka mpe programɛ JW Language, programɛ ya koyekola minɔkɔ oyo esalisaka Batatoli ya Yehova básakwela baoyo bakimá mboka nsango ya Biblia na minɔkɔ na bango ya mboka. Bamosusu basalelaka programɛ JW Library mpo na kotánga Biblia mpe kolakisa bavideo na minɔkɔ ebele.

Bayambaki mpenza nsango yango

Ndeko mwasi moko ná mobali na ye oyo bafandaka na Schweinfurt, na Allemagne, balobi boye: “Ebele ya bato bazingaki biso. Na boumeli ya ngonga mibale na ndambo, bato yango oyo bakimá mboka bazwaki mikanda na biso soki 360 mpe mingi na bango batyaki mitó na nse mpo na kopesa biso mersi.” Ndeko Wolfgang, oyo akendá kosakola na Diez, na Allemagne, alobi boye: “Bato oyo bakimá mboka basepelaka soki moto moko atyeli bango likebi. Na bantango mosusu basɛngaka mikanda na minɔkɔ mitano to motoba.”

Mingi babandaka kotánga mikanda yango mbala moko, mpe basusu bazongaka mpo na kopesa Batatoli ya Yehova mersi. Ilonca, oyo azali Motatoli ya Yehova na Berlin, na Allemagne, alobi boye: “Bilenge mibali mibale bazwaki mikanda na biso. Ngonga moko na ndambo na nsima, bazongaki kopesa biso likabo ya mwa mampa. Basɛngaki bolimbisi ndenge bazalaki na eloko mosusu te ya kopesa mpo na komonisa botɔndi na bango.”

“Mersi! Mersi mingi mpenza!”

Baoyo basungaka bato, bakonzi ya Leta mpe bato ya kartye basepelaka na milende oyo Batatoli ya Yehova basalaka. Moto moko oyo asalisaka bato soki 300 oyo bakimá mboka, alobaki boye: “Mersi! Mersi mingi mpenza ndenge botyelaka bapaya likebi mpenza!” Mosusu oyo asalaka na kaa moko ya bato bakimá mboka ayebisaki Batatoli ya Yehova ete kopesa baoyo bakimá mboka mikanda ya kotánga na minɔkɔ na bango ya mboka ezali malamu mpenza, “mpo sikoyo, bazali na eloko mosusu ya kosala te kaka kozela bilei mbala misato na mokolo.”

Marion ná mobali na ye Stefan, oyo bafandaka na Autriche, bayebisaki bapolisi mibale ntina oyo bamipesá bango moko mpo na kosakola nsango malamu. Bapolisi yango bapesaki bango mersi mpe basɛngaki mikanda mibale. Marion alobi boye: “Bapolisi bazalaki kopesa biso mersi mbala na mbala mpo na mosala na biso.”

Mwasi moko oyo azalaki koya mbala na mbala kopesa bato ya kaa biloko, amonaki ete Batatoli ya Yehova bazalaki ntango nyonso koya kosalisa bato bakimá mboka ata soki klima ezali mabe. Mokolo moko alobaki na bango boye: “Na ntembe te, bato bakimá mboka bazali na mposa ya lisungi ya biloko, kasi eloko bazali na yango mposa mingi ezali nde elikya. Mpe yango nde bino bozali kopesa bango.”