Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kampanye moko oyo ebikisaki bomoi ya bato

Kampanye moko oyo ebikisaki bomoi ya bato

Lokola motángo ya baoyo bamibomaka emataki makasi na Mexique, na etúká ya Tabasco, Batatoli ya Yehova babongisaki kampanye moko sipesiale ya sanza mibale na 2017 mpo na kokabola nimero ya Lamuká! ya 04/2014 oyo titre na yango elobi “Mpo na nini kokoba kozala na bomoi?​—Bantina misato.” Kampanye yango esepelisaki mpenza.

Lisalisi na ntango ebongi

Faustino, Motatoli ya Yehova moko asololaki na mama moko oyo azalaki komitungisa mpo na mwana na ye ya mobali ya mbula 22. Elenge mobali yango azalaki konyokwama na makanisi mpe alukaki komiboma. Mama yango ayebaki te ndenge ya kosalisa ye. Kasi ntango Faustino apesaki ye zulunalo yango, mwasi yango alobaki, “mwana na ngai azali mpenza na mposa ya oyo.” Mokolo oyo elandaki, Faustino akendaki kotala mwana ya mama yango mpe asololaki na ye na batoli ya Biblia oyo ezalaki na zulunalo yango. Nsima ya kosolola na mwana yango mwa mbala mingi, makanisi na ye ebongaki mpenza. Faustino alobi, “Atiki komitungisa mingi mpe azali sikoyo na esengo.” Lisusu, akómi koyebisa leki na ye makambo azali koyekola mpo ye mpe anyokwamaka na makanisi.

Karla, oyo afandaka na engumba Huimanguillo, asalelaki zulunalo yango mpo na kosalisa moninga na ye ya kelasi. Karla, alobi boye: “Namonaki ete elenge mwasi moko ya mbula 14 na klase na biso azalaki mawamawa. Nasololaki na ye mpe ayebisaki ngai makambo azalaki kokutana na yango na libota na bango. Ntango tozalaki kosolola, namonaki bilembo ya mpota na lobɔkɔ na ye ya mwasi.” Nayaki koyeba ete elenge mwasi yango azalaki na momeseno ya komizokisa na mabɔkɔ mpe makolo. Azalaki komona ete azali kitoko te mpe bomoi na ye ezangi ntina. Karla apesaki ye Lamuká! yango. Nsima ya kotánga yango, elenge mwasi yango ayebisaki Karla ete bakomaki zulunalo yango mpo na ye mpenza. Na mwa kosɛka, alobaki ete sikoyo andimi ete bomoi ezali na ntina.

Mobali moko na engumba ya Villahermosa, asilaki mayele. Balongolaki ye na mosala mpe mwasi na ye asundolaki ye na bana. Abondelaki mpo na kosɛnga Nzambe asalisa ye kasi, azalaki komiyoka kaka ete azangi elikya. Etikalaki moke amiboma ntango Martín ná Miguel, Batatoli ya Yehova mibale babɛtaki porte na ye. Mobali yango afungolaki porte mpe Batatoli ya Yehova bapesaki zulunalo Lamuká! Ntango amonaki titre na yango, amonaki ete ezali eyano ya Nzambe na libondeli na ye. Martín ná Miguel bapesaki ye libɔndisi ya Biblia mpe bazongaki kotala ye mwa mikolo na nsima mpe bakutaki ye azali na kimya mpe azali komitungisa lisusu te. Bakómi sikoyo koyekola Biblia na mobali yango mbala mibale na pɔsɔ.

Bato ya bolɔkɔ bayoki nsango malamu

Na kampanye yango, Batatoli ya Yehova bakendaki mpe na babolɔkɔ mingi na etúká ya Tabasco mpo na kopesa bato ya bolɔkɔ nsango ya Biblia oyo ekoki kosalisa bango bámona ntina ya bomoi. Batatoli ya Yehova babongisaki elakiseli oyo ezalaki mpe na video, diskur mpe masolo oyo emonisaki ntina ya kokoba kozala na bomoi, oyo zulunalo yango elobelaki. Bato ya bolɔkɔ ná baoyo basalaka kuna basepelaki na vizite yango. Na ndakisa, mobali moko oyo azalaki na bolɔkɔ, alobaki boye: “Namekaki komiboma mbala misato mobimba. Bato mosusu bayebisaki ngai ete Nzambe atyelaka ngai likebi, kasi basalelaki Biblia te mpo na komonisa ngai soki oyo balobaki ezali solo. Maloba na bino elendisi ngai mpenza.”

Kampanye yango elekaki kaka boye te. Secrétaire ya makambo ya sante na etúká yango apesaki Batatoli ya Yehova longonya mpo na milende na bango ya kosalisa bana-mboka mpe zulunalo moko ya mboka yango ebimisaki lisolo etali kampanye yango; motó ya likambo na yango ezalaki “Babimi mpo na kobundisa likambo ya komiboma.”