Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova basalisi bato ya kartye na bango na Italie

Batatoli ya Yehova basalisi bato ya kartye na bango na Italie

Na sanza ya 11/2016, mbula moko makasi ebɛtaki na nɔrdi ya Italie, bamboka mingi pene ya engumba Moncalieri ezindaki na mai. Na bisika mosusu, mai ekómaki na mozindo ya mɛtrɛ koleka moko na ndambo. Zulunalo moko elobaki ete: “Mai ekɔtelaki bato mpe ebebisaki biloko na bango.” Eumelaki te, bakonzi ya bamboka yango balongolaki bato soki 1500 na bisika yango. Lokola bato oyo basalisaka na ntango ya likama bayaki nokinoki, ata moto moko te akufaki. Atako bongo, mabota mingi ebungisaki biloko na yango.

Bandeko mingi bamipesaki mpo na kosalisa bato

Batatoli ya Yehova ya bamboka yango babandaki mbala moko kosalisa bato. Babandaki kosalisa mabota na kolongola pɔtɔpɔtɔ mpe biloko oyo ebebaki na bandako na bango mpe kobatela biloko mosusu oyo ezalaki naino malamu. Ntango bandeko misato bazalaki koya na biloko, bakutaki nzela ekangami, kasi bakonzi balekisaki bango mpo bakende kosalisa mabota oyo ezalaki na bosɛnga. Bavolontɛrɛ yango basukaki kaka te na kosunga bandeko na bango Batatoli ya Yehova, kasi basungaki mpe bato mosusu ya kartye oyo bazalaki Batatoli ya Yehova te.

Na ndakisa, mai etondaki na apartema moko na etaje ya nse. Ntango bato oyo basalaka mosala ya kopepa mai basilisaki mosala na bango, Batatoli ya Yehova mingi basalisaki Motatoli moko na nkombo Antonio mpe libota na ye mpo na kolongola biloko oyo ebebaki na mwa ndako yango ya nse. Na nsima, basalisaki bato mosusu oyo bazalaki mpe na bandako yango. Basalaki molɔngɔ mpe na mwa bangonga, basilisaki kobimisa biloko nyonso oyo ezalaki na bandako yango nyonso. Bato nyonso basepelaki mingi na ndenge basalisaki bango. Viviana, moko ya bato oyo basalisaki, ayaki epai ya mwasi ya Antonio, alelaki mpe alobaki na ye na botɔndi nyonso ete: “Nasɛngi yo opesa bandeko na bino matɔndi​—bokeseni mpenza na bato ya mangomba mosusu!”

Na mboka moko oyo mai ebebisaki biloko mingi, bato ya mboka yango bamonaki ndenge Batatoli ya Yehova bazalaki kosalisa baoyo bakutanaki na makama. Lokola basepelaki na mosala yango, basusu kati na bango bandimaki kopesa bandeko oyo bayaki kosalisa bato oyo bakutanaki na likama mabɔkɔ mpe bandimaki kotosa malako oyo ndeko oyo azalaki kokamba mosala yango apesaki.

Botɔndi mpo na “lisungi monene”

Ndako ya moto moko ebebaki makasi, mpe esika oyo atyaka motuka etondaki na pɔtɔpɔtɔ. Akamwaki ndenge Batatoli ya Yehova mwambe babimisaki biloko oyo ebebaki na esika yango na boumeli ya ngonga minei mobimba kozanga ete bápema. Mpo na komonisa botɔndi mpo na “lisungi monene” oyo bandeko yango bapesaki, ayambaki basusu kati na bango mpe alobelaki likambo yango na basite Internet ya kosolola na baninga.

Motatoli moko alobi boye: “Tosalisaki bato mingi ya kartye, oyo bazalaki Batatoli ya Yehova te, mpe mingi na bango bazalaki na mbula koleka 80. Basusu kati na bango batangisaki mai ya miso mpo na komonisa botɔndi na lisungi oyo bazwaki.” Moko ya bato ya kartye oyo azali mondimi monene na lingomba ya Katolike ayebisaki bandeko ete asepelaki na ndenge bayaki kosalisa bato mpe abakisaki boye: “Ezalaki malamu komona ete ata soki tosambelaka lingomba moko te, tosalisanaki mpenza.” Moto mosusu alobaki boye: “Awa boyebani kaka lokola bato oyo babengisaka bato na losambo mokolo ya lomingo na ntɔngɔ; nzokande bosalisaka mpe bato.”