Lakisá makambo oyo ezali na kati

Eteyelo ya Gileade ekokisi mbula 70

Eteyelo ya Gileade ekokisi mbula 70

Eteyelo moko oyo ekeseni na biteyelo mosusu efungwamaki mokolo ya 1/02/1943, na nɔrdi ya engumba New York. Eteyelo yango, oyo eyebani lelo na nkombo Gileade, Eteyelo ya Watchtower mpo na mateya ya Biblia, epesi mibali mpe basi koleka 8 000 ya mikili ndenge na ndenge formasyo ya malamu mpenza.

Na likoló: Ekɔtelo ya eteyelo ya Gileade na South Lansing, New York. Na nse: Molakisi ya Gileade azali koloba na bana-kelasi ya mbala ya 31 na esika basalaka makita

Jonathan, oyo auti kozwa diplome na eteyelo ya Gileade kala mingi te; alobi boye: “Lokola mateya tozwi euti na Liloba ya Nzambe, ekosalisa biso tósala mosala ya kosakola malamu koleka ata na teritware to na mboka nini.” Mwasi na ye Marnie; abakisi boye: “Sikoyo nakómi na mposa makasi mpenza ya kosalisa bato bámona ete lolenge ya bomoi oyo Mokeli na biso alingi tózala na yango nde eleki malamu. Nandimi mpenza ete soki bayekoli koyeba Yehova, bomoi na bango ekobonga mpenza.”

Eteyelo ya Gileade epesaka mateya ofele na boumeli ya sanza mitano. Mateya yango elobelaka libosoliboso Biblia mpe ntina ya mosala ya kosakola. Mokano ya mateya yango ezali ya kosalisa bana-kelasi bákolisa bizaleli oyo esengeli, oyo ekosalisa bango bálonga mikakatano mpe bákóma na makoki ya kolendisa mpe kobongisa basaleli ya Yehova. Na kelasi yango, bayekoli bazwaka ntango ya kolobela mitinda ya Biblia oyo esalisaka bango bákómisa makasi boyokani na bango ná Yehova, Nzambe na bango.

Na likoló: (1958) Ndeko Albert Schroeder azali kotángisa bana-kelasi ya Gileade na lisalisi ya liyemi ya tabernakle. Na nse: (1968) Ulysses Glass azali kotángisa bana-kelasi ya Gileade ya mbala ya 46

Na eteyelo ya Gileade, bana-kelasi oyo babalá ezali baoyo basalaka mosala ya ntango nyonso. Bakoki kozongela mokumba na bango to kozwa mokumba na mboka mosusu nsima ya kozwa diplome. Batindaka bamosusu kati na bango bákende kosala na moko ya Babetele koleka 90 oyo etambwisaka misala ya Batatoli ya Yehova. Kasi batindaka mingi na bango na bamboka oyo bato bazali mingi, epai bakopesa mpenza mabɔkɔ na mosala ya kosakola.

Liboso, eteyelo ya Gileade ezalaká na ferme ya Bokonzi, na South Lansing, New York. Na 1961, bamemaki eteyelo yango na Biro monene ya Batatoli ya Yehova, na Brooklyn, New York. Kobanda 1988 tii 1995, batyaki eteyelo yango na ferme ya Watchtower, na Wallkill, New York. Na nsima, na 1995 nde eteyelo yango ekómaki esika ezali lelo na Patterson, New York, esika mateya ya Biblia epesamaka. Na sanza ya 03/2013, bana-kelasi ya mbala ya 134 bazwaki diplome.

Na likoló: (2003) Bana-kelasi ya Gileade ya mbala ya 116 bazali kolanda mateya na kelasi. Na nse: (2011) Bana-kelasi bazali koyekola na bibliotɛkɛ ya Gileade

Na boumeli ya mbula 70, baoyo bazwaka diplome ya Eteyelo ya Gileade bakokisaka na bosembo nyonso mosala na bango ya kosakola makambo ya Yehova.