Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Kokutana na bankolo-mboka ya Canada

Kokutana na bankolo-mboka ya Canada

Minɔkɔ ya mboka koleka 60 elobamaka na Canada mpe bato ya Canada soki 213 000 balobaka ete moko ya minɔkɔ yango ezali monɔkɔ na bango ya mboka.

Mpo na kosimba mitema ya bankolo-mboka, Batatoli ya Yehova mingi bayekolaki moko ya minɔkɔ yango mpe na nsuka ya 2015, bato koleka 250 basilisaki kelasi ya koyekola minɔkɔ yango oyo ebongisamaki na Batatoli ya Yehova.

Longola yango, Batatoli ya Yehova babongoli mikanda na bango, ata mpe bavideo ya mikuse na minɔkɔ 8 ya bankolo-mboka ya Canada: monɔkɔ ya Algonquin, Blackfoot, cri des plaines, cri des marais ya wɛsti, Inuktitut, Mohawk, Outaouais mpe Ojibwé ya Nɔrdi. *

Baoyo bayekolaka monɔkɔ ya bapaya bayebaka ete ezalaka pɛtɛɛ te. Carma, alobi boye: “Ntango nakómaki kopesa ekipi oyo ebongolaka monɔkɔ ya Blackfoot mabɔkɔ, namonaki lokola nazali kosala mosala miso ya kokangama. Nayebaki monɔkɔ yango malamu mpenza te; nayebaki mpe kotánga yango te mpe nazalaki koyeba te makambo balobi.”

Terence, oyo azali na ekipi oyo ebongolaka monɔkɔ ya Cri des marais ya wɛsti, alobi boye: “Maloba mingi ezali milai mpe mpasi na koloba.” Daniel, mosakoli oyo alekisaka ntango mingi na mosala ya kosakola na esanga ya Manitoulin, na Ontario, alobi boye: “Mikanda oyo ekoki kosalisa ezali moke mpenza. Ndenge malamu ya koyekola monɔkɔ ya Outaouais ezali ya koyebana na mobange mwasi moko to mobali ya ekólo yango mpo alakisa yo monɔkɔ yango.”

Mosala nyonso wana ezali na ntina? Mwasi moko oyo alobaka Ojibwé, alobaki ete milende oyo Batatoli ya Yehova basalaka ekesenisaka bango na mangomba mosusu. Mpo na ye, ndenge Batatoli ya Yehova bakendaka epai ya bato mpo na kotángela bango Biblia na monɔkɔ ya Ojibwé, basalisaka bato bábanga te mpo na kosolola makambo ya Biblia.

Bert, mobongoli moko oyo akolá na mboka babengi Gens-du-Sang, na Alberta, alobi boye: “Namonaki ndenge bato mingi ya Blackfoot bayambaki moko ya mikanda na biso mpe balobaki: ‘Oyo monɔkɔ ya mboka na ngai; mokanda oyo ezali ya ngai!’ Mbala mingi namonaka ndenge mai ya miso ebimaka bango soki batali video na monɔkɔ ya mboka na bango.”

Video Mpo na nini koyekola Biblia? esimbaki mpenza motema ya mwasi moko oyo alobaka Cri, monɔkɔ ya mboka na ye. Alobi ete amonaki lokola nde mama na ye azali koloba na ye.

Kosala milende mpenza

Batatoli ya Yehova mingi basalaki milende mpenza mpo na kosakwela bankolo-mboka nsango ya Biblia oyo ebɔndisaka. Terence ná mwasi na ye Orlean, bazali kokanisa lisusu ndenge bakendaká kosakwela bato yango; balobi boye: “Tozalaki na kati ya etuluku ya bandeko oyo totambolaki na mituka ngonga soki 12 na banzela oyo etondi na glasi mpo na kokóma na mboka babengi Little Grand Rapids. Ndenge oyo bato basepelaki na nsango malamu ekamwisaki biso mpenza!”

Bandeko mosusu batikaki bandako na bango ya kitoko mpe bakendaki kofanda pembeni ya bato yango. Nsima ya kosala kampanye ya sanza misato na mosala ya kosakola na esanga Manitoulin, Daniel ná mwasi na ye LeeAnn bazwaki ekateli ya kokende kofanda kuna. Daniel alobi boye: “Tosepelaka ndenge tozali na ntango mingi mpo na komesana na bato yango mpe kosalisa bango básepela na mateya ya Biblia.”

“Mpo nalingaka bango mpenza”

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka milende wana mpo na kokutana na bankolo-mboka? Rose, mwasi ya Bert, alobi boye: “Lokola nazali nkóló mboka mpe namoni ndenge kosalela batoli ya Biblia esalisi ngai, yango ezali kotinda ngai nasalisa mpe basusu.”

Orlean, alobi boye: “Mposa na ngai ezali ete baoyo balobaka monɔkɔ ya Cri bázwa mpe libaku ya kotambwisama na Mozalisi na biso. Ezali esengo mpenza kosalisa bango bákóma baninga ya Yehova mpe bálonga mikakatano na bango.”

Marc apesaka mabɔkɔ na ekipi oyo ebongolaka mikanda na monɔkɔ ya Blackfoot. Mpo na nini alukaka kosakwela bankolo-mboka ya etúká na ye? Ayanoli boye: “Mpo nalingaka bango mpenza.”

^ par. 4 Bankolo-mboka ya États-Unis balobaka mpe minɔkɔ yango mosusu.