Talá ndenge zulunalo oyo ekabolami mingi koleka bazulunalo mosusu nyonso elati bilamba ndenge na ndenge na boumeli ya bambula.