Lakisá makambo oyo ezali na kati

Biblia oyo basali mpo eumela

Biblia oyo basali mpo eumela

Mpo na Batatoli ya Yehova, buku moko te ezali na ntina koleka Biblia. Bayekolaka yango mbala na mbala mpe basalelaka yango mpo na koteya basusu nsango malamu ya Bokonzi ya Nzambe. (Matai 24:14) Yango wana, Babiblia na bango ebebaka noki. Mpo na kobongisa likambo yango, basalaki nyonso oyo esengeli mpo Libongoli ya Mokili ya Sika ya 2013 oyo babongisi lisusu ezala kitoko mpe ebeba noki te.

Esɛngaki ete Biblia yango ezala makasi. Ntango bamonisi ya imprimeri ya Batatoli ya Yehova na Wallkill, New York, État-Unis bayebisaki mposa na bango epai ya mokambi ya kompanyi moko oyo esalaka mosala ya kokangisa bapapye na kole mpo na kosala buku, ayebisaki bango boye: “Modɛlɛ ya Biblia oyo bozali koluka ezalaka te.” Abakisaki boye: “Ezali mawa, kasi Babiblia mingi oyo tobimisaka ezalaka kaka mpo emonana kitoko na mesa to na armware, kasi te mpo eumela mpenza.”

Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika oyo ebimá liboso ezalaki makasi te. Biteni na yango mosusu ezalaki kolongwa mpo na molunge makasi. Mpo bábimisa Biblia oyo ekobeba noki te ata na klima ya ndenge nini, ekipi ya Imprimeri eyekolaki bakole, mayele ya kokangisa bapapye mpe bisaleli oyo basalelaka mpo na kosala ezipeli ya buku. Boyekoli yango etindaki bango bábimisa mwa Babiblia mpe bátindela Batatoli ya Yehova oyo bafandaka na mikili ya klima ekeseni, kobanda epai molunge ezalaka makasi tii na klima ya Alaska epai malili ezalaka makasi mpenza.

Nsima ya sanza motoba, Babiblia yango ezongaki epai na bango mpo bátalela yango lisusu. Ekipi ya bandeko ya imprimeri ebongisaki lisusu mosala na bango mpe batindelaki lisusu Batatoli ya Yehova. Na nyonso bamekaki Babiblia 1697. Ndambo ya Babiblia yango ebebaki mpo na aksida; na ndakisa Biblia etikalaki libanda butu mobimba na mbula mpe Biblia mosusu ezindaki na mai nsima ya mopɛpɛ makasi. Komekameka yango mpe baaksida yango esalisaki bandeko ya imprimeri báyeba soki buku yango ekoki koumela ntango boni.

Na 2011, ntango bazalaki komekameka Babiblia yango, Batatoli basombaki bamasini ya sika ya vitɛsi makasi ya kokangisa bapapye mpo na imprimeri na bango ya Wallkill mpe ya Ebina, na Japon. Basombaki bamasini yango mpo na kobimisa motángo ya Babiblia oyo esɛngami mpe Babiblia yango ezala na Wallkill to na Ebina ebima ndenge moko.

Mokakatano: Ezipeli oyo ezali kovimba

Na ebandeli mpenza ya 2012, imprimeri yango mibale ebandaki kobimisa lisusu Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika oyo esí ebimá na ezipeli ya langi ya moindo mpe ya langi lokola motane; basalelaki sikoyo eloko ya sika oyo ezali lokola plastiki (polyuréthane) na ezipeli na yango. Kasi, bamasini yango ya sika esalelaki kole mpe elamba ya ezipeli oyo bamekaki yango naino te liboso mpe ezipeli oyo basalaki ezalaki kovimba mpenza ntango bakangisaki yango na Biblia. Milende oyo basalaki liboso mpo na kosilisa likambo yango elongaki te yango wana bakataki mosala yango.

Moto moko oyo asalaka moko ya bisaleli yango alobaki ete kovimba wana ezali likambo ya sika te mpe ezali mpasi kosilisa yango. Ata bongo, na esika bándima kosala ezipeli ya makasimakasi, Batatoli ya Yehova bazalaki na ekateli ya kobimisa Biblia oyo ezipeli na yango ezali mwa pɛtɛpɛtɛ, oyo ekobeba noki te. Nsima ya sanza minei ya komekameka na lisalisi ya bakole mpe bilamba ndenge na ndenge ya ezipeli bamonaki moko oyo ezalaki kovimbisa ezipeli te. Bazongelaki sikoyo mosala ya kobimisa Babiblia oyo ezipeli na yango ekovimba te.

Batiki lisusu kobimisa Babiblia yango

Na sanza ya 09/2012, basɛngaki ba imprimeri etika kobimisa Babiblia ya kala, básilisa oyo ezalaki mpe bámibongisa mpo na kobanda kobimisa Libongoli ya Mokili ya Sika oyo babongisi lisusu. Basengelaki kobimisa Biblia yango na mokolo ya 05/10/2013, na Likita ya nsuka ya mbula ya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Ba imprimeri ezwaki na nzela ya Internet makomi ya Biblia ya sika mokolo ya 09/08/2013 mpe babandaki ko-imprimer na mokolo oyo elandaki. Babimisaki Biblia ya liboso ya mobimba na mokolo ya 15/08/2013. Na boumeli ya pɔsɔ nsambo oyo elandaki, imprimeri ya Wallkill mpe ya Ebina ebimisaki Babiblia koleka 1 600 000, bandeko basalaki mosala yango butu moi mpo moto nyonso oyo ayanganaki na likita yango azwa Biblia.

Biblia oyo ya sika ezali kitoko mpe basali yango na ndenge oyo ekoumela. Kasi nsango na yango ezali lisusu na valɛrɛ mingi koleka mpo ezali nsango ya lobiko. Mokolo moko nsima ya kozwa Biblia yango, mwasi moko na États-Unis, akomaki boye: “Biblia oyo ya sika ezali kosalisa ngai nakanga malamu ntina ya nsango ya Biblia.”