Lakisá makambo oyo ezali na kati

Lisalisi mpo na bato oyo bakufá miso na Afrika

Lisalisi mpo na bato oyo bakufá miso na Afrika

Na mikili mosusu ya bobola, basalelaka ntango nyonso te bato oyo bakufá miso makambo ndenge basalelaka bango na bisika mosusu. Na bantango mosusu, bazwaka bango na valɛrɛ te mpe bapesaka bango te lisalisi oyo basengeli na yango na makambo oyo bato oyo bamonaka, bazalaka na mokakatano te ya kosala yango. Na ndakisa, kokende kosomba biloko na zando to wenze, kozwa bisi, mpe kosalela mbongo. Kotánga mpe ekoki kozala mokakatano. Bango nyonso te nde batángaka mikanda na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, mpe ata soki bazali na likoki ya kotánga, bakoki kozala na mokakatano ya kozwa mikanda na monɔkɔ na bango.

Esali sikoyo mbula koleka 100, banda Batatoli ya Yehova babimisaka mikanda oyo elimbolaka Biblia mpo na bato oyo bakufá miso. Mpo na kobimisa mikanda yango na ekomeli ya bato oyo bakufá miso na Chichewa, monɔkɔ oyo elobamaka na Malawi, Batatoli ya Yehova bazwaki masini ya kobimisa mikanda na ekomeli ya bato oyo bakufá miso na Pays-Bas mpe bisaleli mosusu ya kokangisa yango mpe batindaki yango na Malawi.

Leo, oyo asalaka na Biro oyo etambwisaka misala ya Batatoli ya Yehova na Brésil mpe ayebi mosala ya kobimisa mikanda oyo elimbolaka Biblia na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, akendaki na Malawi mpo na kosalisa ekipi moko ya bandeko mitano mpo na kolakisa bango ndenge ya kosalela masini mpe programɛ ya ordinatɛrɛ oyo Batatoli ya Yehova basalaki bango moko mpo na kokoma na ekomeli ya bato oyo bakufá miso. Programɛ yango ebongolaka makambo na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, ya Chichewa. Mpo programɛ yango esala bongo, bandeko basengelaki kosala tablo moko oyo ezali na alfabɛ ya chichewa mpe alfabɛ ya ekomeli ya bato oyo bakufá miso. Programɛ yango ekoki kozwa makambo na chichewa mpe kobongola yango na ekomeli ya bato oyo bakufá miso mpe kobongisa yango na ndenge oyo ekozala mpasi te na kotánga. Tótala oyo bato mosusu oyo bafandaka na Malawi balobaki mpo na mikanda na ekomeli ya bato oyo bakufá miso.

Munyaradzi azali elenge mwasi oyo akufá miso kasi asalaka emisyo na ye moko na radio. Alekisaka mpe ngonga 70 sanza na sanza mpo na koteya bato Biblia. Alobaki boye: “Nazalaki kala kozwa mikanda oyo elimbolaka Biblia na Lingelesi na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, kasi kozwa yango na monɔkɔ na biso ya mboka esimbaki mpenza motema na ngai. Nazali na botondi mpo na milende bandeko na ngai Batatoli ya Yehova basali mpe mosolo oyo babimisi mpo na kosalisa biso tózala na mikanda na ekomeli na biso bato tokufá miso. Yango endimisi ngai ete bakipaka biso mpe bazwaka biso na valɛrɛ.”

Francis azali Motatoli ya Yehova oyo afandaka na Nɔrdi ya Malawi. Lokola akufá miso, basusu nde bazalaki kotángela ye mikanda. Ntango azwaki mikanda na ye ya liboso na ekomeli ya bato oyo bakufá na monɔkɔ ya Chichewa, alobaki boye: “Nazali kolɔta to nini. Ezali kitoko makasi!”

Loyce, oyo akufá mpe miso, azali mosakoli ya ntango nyonso. Asalisá bato 52 bábongola bomoi na bango. Na ndenge nini? Asalelaka mikanda oyo elimbolaka Biblia na ekomeli ya bato oyo bakufá miso ntango azali koyekola na bayekoli na ye atako bango basalelaka mikanda oyo ba-imprimé; nyonso ebimisami na Batatoli ya Yehova.

Loyce azali kotambwisa boyekoli ya Biblia

Leo, molakisi oyo tolobelaki na ebandeli, oyo autaki na Brésil, alobaki boye: “Nasepelaka mingi ntango napesaka bato mikanda oyo elimbolaka Biblia na ekomeli ya bato oyo bakufá miso mpe namonaka ndenge oyo basepelaka na yango ntango bayebaka ete mikanda yango ezali na monɔkɔ na bango ya mboka. Mingi na bango balobaki ete bazali na botondi epai ya Yehova mpe epesaka bango esengo ndenge bazali na likoki ya kobongisa makita mpe mosala ya kosakola. Bazalaka lisusu na mposa te ete moto mosusu atángela bango. Sikoyo, boyekoli ya moto ye moko ekómi mpenza boyekoli ya moto ye moko. Bakoki kosalisa mabota na bango malamu ekóma makasi na elimo. Mikanda yango esalisaka bango bákóma mpenza baninga ya Yehova.”