Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mosala ya kobongola na elobeli ya bajɛstɛ ya Québec ekokisi mposa

Mosala ya kobongola na elobeli ya bajɛstɛ ya Québec ekokisi mposa

Na ɛsti ya Canada esika bato balobaka monɔkɔ ya Français, bababa mingi basalelaka elobeli ya bajɛstɛ ya Québec (LSQ). * Lokola bababa oyo bafandaka kuna bazali kaka 6000, mikanda ezalaka mingi te na elobeli ya bajɛstɛ ya Québec. Kasi mikolo oyo euti koleka Batatoli ya Yehova babakisaki milende mpo na kobimisa mikanda na elobeli ya bajɛstɛ ya Québec mpo na kosalisa bababa báyeba Biblia; mikanda yango ezali ofele.

Mpo tómona ntina ya milende wana ya kobongola na elobeli ya bajɛstɛ, tózwa ndakisa ya Marcel. Abotamá na 1941 na etúká ya Québec, na Canada. Mbula mibale na nsima, abɛlaki maladi ya méningite mpe matoi na ye ekufaki. Marcel alobi boye: “Ntango nakokisaki mbula libwa, nakɔtaki kelasi ya bababa mpe nayekolaki elobeli ya bajɛstɛ ya Québec. Atako ezalaki na babuku mosusu oyo ezalaki kolakisa ndenge ya koyeba elobeli ya bajɛstɛ, kasi mokanda moko te ezalaki na elobeli yango.”

Mpo na nini ezali na ntina kobimisa mikanda na LSQ? Marcel ayanoli boye: “Bababa basepelaka koyeba bansango na monɔkɔ oyo bakoki mpenza kokanga ntina na esika ya monɔkɔ oyo bayebi mpenza te. Soki mikanda ezali te mwaye tóyeba makambo mosusu ezali te mpo ekosɛnga tóyokaka kaka oyo bato bazali koloba​—mpe makambo mingi elekanaka biso kaka boye!”

Na 2005, Batatoli ya Yehova babimisaki mokanda ya liboso na LSQ mpo na kokokisa mposa ya Marcel mpe ya bababa mosusu oyo basalelaka elobeli yango. Mikolo oyo euti koleka, bayeisaki monene Biro ya misala na bango na Montreal, Québec. Baoyo bazali kosala ntango nyonso na biro yango bazali nsambo bakisá mpe bato koleka zomi oyo bayaka kopesa bango mabɔkɔ na ndambo ya mokolo. Babongisami na ekipi misato ya babongoli mpe basalelaka bastidio mibale oyo ezali na bisaleli ya malamu mpo na kobimisa bavideo na LSQ.

Baoyo basalelaka LSQ bazali kosepela na mikanda mpe bavideo oyo Batatoli ya Yehova bazali kobimisa. Stéphan Jacques, mokambi molandi ya Association des Sourds de l’Estrie, * alobi boye: “Basali mikanda na bango malamu mpenza. Bajɛstɛ ezali polele mpenza mpe ndenge bilongi ezali komonana, ezali kitoko mpenza. Nasepeli mpe na elateli ya baoyo bazali na kati ya bavideo yango.”

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli, zulunalo oyo Batatoli ya Yehova bayekolaka na makita na bango ya pɔsɔ na mokili mobimba ezali sikoyo na LSQ mpo na Batatoli ya Yehova 220 mpe bato mosusu oyo bayanganaka na makita yango na masangá nsambo mpe bituluku ya LSQ na Québec. * Longola yango, Batatoli ya Yehova bazali kokoba kobimisa ebele ya bavideo mosusu na LSQ na Internet ata mpe banzembo ya kolendisa oyo maloba na yango euti na Biblia.

Marcel, oyo tolobelaki liboso, azali kosepela ndenge mikanda na LSQ ekómi mingi. Asepelaka mingimingi na oyo Batatoli ya Yehova babimisaka. Alobi boye: “Ezali mpenza lipamboli komona bavideo mingi na LSQ na jw.org. Ntango namonaka makambo mingi na monɔkɔ oyo nalobaka, nasepelaka mpenza!”

^ par. 2 LSQ (na Francais elimboli Langue des signes québécoise) ekeseni na elobeli mosusu ya bajɛstɛ atako mwa makambo na yango ekokani na elobeli ya bajɛstɛ ya Amerika oyo bato mingi basalelaka.

^ par. 6 Ebongiseli moko oyo esalisaka bababa na Québec.

^ par. 7 Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli ya boyekoli na LSQ ebandi na nimero ya 01/2017.