Lakisá makambo oyo ezali na kati

“Eleki bafilme na kitoko”

“Eleki bafilme na kitoko”

Mbula nyonso, Batatoli ya Yehova basalaka bavideo oyo balakisaka na mayangani na bango ya etúká. Mingi ya bavideo yango esalemaka na Anglais. Boye, ndenge nini baoyo bayanganaka na mayangani yango oyo esalemaka na ebele ya minɔkɔ mosusu bakangaka ntina ya bavideo yango? Babongolaka bavideo yango na minɔkɔ ebele mpe mosala ya kokɔtisa mingongo esalemaka na stidio​—elingi koloba, babakisaka bande son ya sika na bavideo yango. Baoyo bayanganaka bayokaka ndenge nini mpo na bavideo yango?

Ndenge oyo bayokaka mpo na bavideo yango

Tótala oyo bato mosusu oyo bayanganaki na liyangani ya etúká na Mexique mpe na Amérique Centrale balobaki atako bazali Batatoli ya Yehova te:

  • “Nakangaki mpenza ntina ya filme yango, ezalaki lokola nazali komona likambo yango boye na miso. Esimbaki mpenza motema na ngai.”​—Mobali moko oyo alandaki liyangani na monɔkɔ ya Popoluca, na engumba Veracruz, Mexique.

  • “Namiyokaki lokola nazali na mboka na ngai mpe nazali kosolola na moninga moko. Ezalaki malamu koleka bafilme mpo nakangaki ntina ya likambo nyonso.”​—Mobali moko oyo alandaki liyangani na monɔkɔ ya Nahuatl, na Nuevo León, Mexique.

  • “Ntango namonaki bavideo yango na monɔkɔ ya mboka na ngai, namiyokaki lokola bazali nde koloba na ngai mpenza.”​—Mwasi moko oyo alandaki liyangani na monɔkɔ ya Chol, na Tabasco, Mexique.

  • “Lingomba oyo ebomaka nzoto mpenza mpo na kosalisa bato báyekola na minɔkɔ ya mboka na bango. Ezali na lingomba mosusu te oyo ekokani na yango!”​—Mobali moko oyo alandaki liyangani na monɔkɔ ya Cakchiquel, na mboka Sololá, Guatemala.

Lokola Batatoli ya Yehova bazwaka bato ya misala te mpo na kosala na bastidio to kokɔtisa mingongo mpe mbala mingi basalaka mosala ya kokɔtisa mingongo yango na bisika ya mosika mpe epai bisaleli nyonso ezalaka mpenza te, ndenge nini babimisaka bavideo ya kitoko boye?

“Mosala oyo ezali na matomba mingi koleka”

Na mbula oyo euti koleka, Biro ya misala ya Batatoli ya Yehova na Amérique Centrale etambwisaki mosala ya kobongola bavideo mpe kokɔtisa mingongo na stidio na monɔkɔ ya Espagnol mpe minɔkɔ mosusu 38 ya mboka. Bavolontɛrɛ soki 2500 bapesaki mabɔkɔ na mosala yango. Baoyo basalaka na stidio mpe ekipi ya babongoli basalaki mosala ya kokɔtisa mingongo mpo na bavideo yango na Betele, na babiro ya kobongola to na bisika mosusu epai basalelaki bastidio oyo batyaki mpo na mwa ntango. Na nyonso, basalaki mosala yango ya kokɔtisa mingongo na bisika koleka 20 na Bélize, Guatemala, Honduras, Mexique, mpe Panama.

Bazali kokɔtisa mingongo na stidio na Betele ya Amérique Centrale

Esɛngaka mosala makasi mpe koyeba ndenge ya kotya stidio oyo bakoki kolongola. Kosalela biloko oyo ezali wana, oyo ekokɔtisa makelele te na stidio yango; na ndakisa bolangiti mpe matela.

Mingi ya baoyo bakɔtisaki mingongo na minɔkɔ ya mboka na bango na stidio bazalaki na mbongo mpenza te, kasi basalaki nyonso mpo na koya na stidio ya pene. Bamosusu balekisaki ngonga 14 na mobembo mpo na koya esika bastidio ezalaki! Na ndakisa, tata moko na mwana na ye ya mobali batambolaki ngonga 8 na makolo mpo na kokóma epai stidio ezalaki.

Naomi azalaki kosalisa libota na ye mpo na kotya bastidio yango ntango azalaki kokola. Alobi boye: “Tozalaki kozela ntango nyonso na motema moko pɔsɔ oyo bandeko bakoya kokɔtisa mingongo. Papa azalaki kosala mosala makasi mpo na kotambwisa makambo. Na bantango mosusu, mama azalaki kolambela etuluku ya bavolontɛrɛ 30.” Naomi azali sikoyo volontɛrɛ na biro moko ya kobongola mikanda na Mexique. Alobi: “Nazali na esengo ya kopesa ntango na ngai mpo na kosalisa bato báyoka nsango ya Biblia na monɔkɔ na bango ya mboka. Ezali mosala oyo ezali na matomba mingi koleka misala nyonso oyo nakoki kokanisa kosala.”

Batatoli ya Yehova basalaka mbula na mbula mayangani ya etúká na mokili mobimba mpe moto nyonso akoki koyangana. Talá esika bakomi MAYANGANI YA ETÚKÁ mpo na koyeba makambo.