Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Miziki na minɔkɔ ebele

Miziki na minɔkɔ ebele

Kobongola loyembo moko na monɔkɔ mosusu ezali likambo ya pɛtɛɛ te. Kobongola buku mobimba oyo ezali na banzembo 135 ezali mosala moko makasi mpenza.

Batatoli ya Yehova balongaki mokakatano yango mpamba te na boumeli ya mbula misato babongolaki buku na bango ya sika ya loyembo, Tóyembela Yehova na minɔkɔ 116. Minɔkɔ mosusu 55 ezali na buku ya loyembo oyo ezali na banzembo 55. Mpe mosika te, bakobongola yango na minɔkɔ mingi lisusu.

Kobongola mpe kokoma maloba ya nzembo

Batatoli ya Yehova babongolaka mikanda oyo elimbolaka Biblia na minɔkɔ koleka 600, mpe okoki kotánga mikanda yango na minɔkɔ soki 400 na Internet. Kasi kobongola buku ya loyembo ezalaki pɛtɛɛ te. Mpo na nini? Mpo miziki na buku Tóyembela Yehova ebongwani te atako babongolaki maloba ya banzembo yango na minɔkɔ ebele.

Kokoma maloba mpo na loyembo moko ekeseni na kobongola zulunalo moko. Na ndakisa, mpo na kobongola Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli na monɔkɔ mosusu, babongoli basalaka makasi ete bábimisa makanisi nyonso ya Lingelesi na bosikisiki mpenza. Kasi, na miziki ezalaka bongo te.

Ndenge oyo esalemaka

Mpo na kobongola banzembo, esɛngaka kosalela mwa mayele mosusu mpo esɛngaka ete bato bákanga ntina ya maloba ya banzembo yango, ezala kitoko, mpe mpasi te mpo na kokanga na motó.

Maloba oyo basaleli mpo na loyembo esengeli kozala pɛtɛɛ mpenza mpo moyembi akanga nokinoki ntina mpe mokano ya maloba ya nzembo yango. Ata na monɔkɔ nini, maloba mpe miziki esengeli kosangana mpo eyokana polele, lokola nde maloba ya loyembo yango ezali ya moto oyo azali koyemba.

Ndenge nini babongoli bakokisaki mokano yango? Na esika ya kobongola na kolanda liloba mokomoko ya maloba ya Lingelesi oyo ezali na buku Tóyembela Yehova, babongoli bazwaki malako ya kokoma maloba ya sika oyo ebimisi makanisi mpe mayoki oyo ezali na Lingelesi. Wana bazali kosala makasi bábimisa likanisi ya Biblia oyo ezali na loyembo mokomoko, babongoli basalelaki maloba oyo esalelamaka mingi na minɔkɔ na bango, oyo bato bayebi mpe mpasi te mpo na kokanga na motó.

Ya liboso, basengelaki kobongola maloba ya lingelesi liloba na liloba. Ya mibale, Motatoli ya Yehova oyo ayebi malamu kokoma maloba ya banzembo azwaka makambo oyo ebongolami mpe abongisaka yango mpo ekóma kitoko mpe bato bákanga ntina na yango. Mpo bámindimisa ete makanisi ya Biblia ebimi polele, babongoli mpe bandeko oyo batángaka mpo na koyoka soki makambo oyo babongoli ezali mpenza polele, balandelaka lisusu mosala oyo ndeko yango asalaki.

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba basepelaki mingi mpenza ntango bazwaki buku ya sika ya loyembo, mpe buku yango ekobima nsima na minɔkɔ mingi lisusu.