Lakisá makambo oyo ezali na kati

Biblia oyo ezali na molai ya mɛtrɛ mibale

Biblia oyo ezali na molai ya mɛtrɛ mibale

Liboso osɛnga Batatoli ya Yehova Biblia na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, talá soki ozali na esika ya kotya yango. Biblia Libongoli ya mokili ya sika na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, oyo ebimá na Lingelesi, Espagnol mpe Italien​—ebandi na volimi 18 tii 28 mpe ezali kosɛnga esika oyo ezali na mɛtrɛ mibale mpo na kotya yango!

Kasi soki babongisi yango na ndenge mosusu, ekosɛnga esika monene te mpo na kobomba yango. Na ndakisa, eloko oyo esalisaka bato bakufá miso bázwa banɔti (aparɛyi moko oyo ezali na madodo oyo emataka mpe ekitaka mpo na kobimisa bilembo ya ekomeli ya bato oyo bakufá miso) esalisaka mpe bango báyeba esika babombi banɔti na bango na aparɛyi yango. Bakoki mpe kozwa mpe koyoka botángi ya mikanda na biso na lisalisi ya ordinatɛrɛ to aparɛyi mosusu oyo esalaka ete makambo oyo bakomi ekóma maloba.

Batatoli ya Yehova basalá programɛ moko ya ordinatɛrɛ mpo na kokoma na minɔkɔ ebele ekomeli ya bato oyo bakufá miso. Nsima ya kotya tablo oyo ezali na bilembo oyo ba-imprimé mpe oyo ya ekomeli ya bato oyo bakufá miso na programɛ yango, ekómaka kobongola na ekomeli ya bato oyo bakufá miso. Ebimisaka mpe mikanda yango na ndenge oyo ekozala mpasi te mpo moto oyo akufá miso atánga. Na lisalisi ya programɛ yango, ekozala mpasi te kobimisa mikanda na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, ata mpe Biblia, na minɔkɔ nyonso oyo esalelaka alfabɛ ya ekomeli ya bato oyo bakufá miso, ata mpe oyo esalelaka alfabɛ ya Roma te.

Esali mbula koleka 100, Batatoli ya Yehova babimisaka mikanda oyo elimbolaka Biblia na ekomeli ya bato oyo bakufá miso mpe ezali lelo oyo na minɔkɔ 19. Atako bato oyo bakufá miso, oyo basepelaka kotánga mikanda yango bakoki kozwa yango ofele, kasi mingi na bango bapesaka makabo na bolingo na bango moko.

Liboso, soki mokanda ya sika ebimi na liyangani, mbala mingi bazalaki koyebisa bayangani ete mokanda na ekomeli ya bato oyo bakufá miso ekoya nsima. Na mbula oyo euti koleka, Betele ya États-Unis etunaki masangá mpo na koyeba soki moto nyonso oyo akufá miso akosepela kokende na liyangani nini mpe asepelaka kosalela nini mpo na botángi (papye oyo ezali na mayemi, aparɛyi ya kozwa banɔti to kotánga na ordinatɛrɛ.)

Batindelaki bato oyo bakufá miso, oyo bayaki na mayangani, mikanda oyo ekomamaki na bapapye oyo ezali na mayemi mpo bango mpe bázwa mikanda oyo ebimaki na mayangani nzela moko na bayangani nyonso. Pɔsɔ oyo elandaki nsima ya liyangani, batindelaki bango mikanda yango na nzela ya Internet.

Motatoli moko oyo akufá miso, alobaki boye: “Nasepelaki mpenza ndenge nazwaki mikanda yango nzela moko na bayangani nyonso. Nzembo 37:4 elobi ete Yehova akopesa biso oyo motema na biso ezali kosɛnga. Akokisaki maloba yango pɔsɔ oyo!” Mpe Motatoli mosusu oyo akufá miso alelaki mpe alobaki boye: “Nzokande bakanisaka ngai! Matɔndi Yehova ndenge ozali kokokisa bamposa na biso malamu mpenza.”