Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bavideo oyo esepelisaka motema

Bavideo oyo esepelisaka motema

Papa moko na Malaisie alobaki boye mpo na bavideo Kómá moninga ya Yehova: “Ezali lokola Yehova ayokaki makambo oyo ezali na mitema ya baboti.”

Banda video ya liboso ebimá, Batatoli ya Yehova babimisi ebele ya bavideo oyo elobeli Kalebe ná libota na bango. Bavideo yango ezali na jw.org mpe eteyaka bana ntina ya komonisa bizaleli malamu mpe kozala moninga ya Nzambe. Na ndakisa, mpo na nini koyiba ezali mabe mpe ndenge bakoki kobondela Nzambe.

Basí babongoli video ya liboso na minɔkɔ 131 mpe ezali kosalisa bana na mokili mobimba.

Makambo ya malamu oyo bato balobi mpo na bavideo yango

Mama moko oyo azali na bana mitano; alobi boye: “Ekokisi pɔsɔ moko banda tozwaki video Yoká, tosá mpe pambwamá kasi totali yango mbala soki 50 mobimba.”

Millie, elenge mwasi moko ya Angleterre oyo azali na mbula 12 azali na yaya na ye ya mobali na nkombo Thomas, oyo azali na mbula 15 mpe abɛlaka maladi babengi trisomie 21. Millie akomi boye: “Thomas azali na bavideo ya Kalebe na tablɛti na ye ya iPad, yango wana alakisaka yango baninga na ye na kelasi. Alingaka banzembo mpe ayembaka yango malamu mpenza na boye ete elelisaki ndeko mwasi moko ya lisangá. Kokamwa mpenza.”

Ava, oyo alobi ete akokisi mbula 8, sanza 9 mpe mikolo 25, akomi boye: “Kalebe ná yaya na ye bazali makasi na koteya bana.”

Mikaylah akomi boye: “Nazali na mbula 6. Mersi mpo na video Yoká, tosá mpe pambwamá. Eteyaka ngai ete nasengeli kotosa baboti na ngai mpo yango esepelisaka Yehova.”

Ezali na makambo ya ntina mpenza

Elenge mobali moko oyo ayebi mpenza mosala ya bavideo kasi azali Motatoli ya Yehova te, atalaki video oyo elobi Koyiba ezali mabe. Akamwaki mpenza ntango ayebaki ete mwa ekipi ya bato nde esalaki mosala yango. Alobaki boye: “Nayebani na bato oyo basalaka na bastidio ya mike mpe ya minene mpo na kosala bavideo. Namitunaka ntango mosusu soki kosala na bisika ya bongo ezalaka ndenge nini. kasi na nsuka ya mokolo, mosala na bango nyonso mpe milende na bango ebimisaka eloko moko oyo ekosɛkisa bato bangonga mingi mpe esuki kaka bongo. Kasi bavideo na bino ebongolaka bomoi ya bana, eteyaka bango mabe ná malamu mpe esalisaka bango bázwa bikateli ya malamu. Mosala oyo bozali kosala ezali na ntina, ezali kosalisa bato.”

Baboti na mokili mobimba bandimi likambo yango. Mama moko akomi boye: “Quinn, mwana na ngai ya mobali ya mbula misato atalaki video Tózala baninga ya Yehova. Na katikati ya loyembo yango, atalaki ngai, atyaki lobɔkɔ na ye na ntolo na ye mpe alobaki na ngai: ‘Mama soki natali video oyo, nayokaka esengo na motema.’”