Mosala ya kobimisa mikanda

MAKAMBO MOSUSU

Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika oyo babongisi lisusu ebimi na monɔkɔ ya Espagnol

Ndenge nini babongoli babimisaka Biblia mpo na batángi na mokili mobimba atako liloba moko ekoki kozala ndimbola mingi?

MAKAMBO MOSUSU

Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika oyo babongisi lisusu ebimi na monɔkɔ ya Espagnol

Ndenge nini babongoli babimisaka Biblia mpo na batángi na mokili mobimba atako liloba moko ekoki kozala ndimbola mingi?

Liloba ya Nzambe engɛngisi bilongi na bango

Babimisaki buku ya Matai na elobeli ya bababa ya Japon. Talá ntina ya kozala na Biblia na monɔkɔ oyo ezali kosimba motema.

Nsango malamu na Andes

Bato oyo balobaka monɔkɔ ya Quechua na Pérou bazali kokóma baninga ya Yehova na lisalisi ya mikanda oyo elimbolaka Biblia mpe Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika na monɔkɔ ya mboka na bango

Kobongola na maloba oyo bakomaka te

Batatoli ya Yehova babongolá mikanda oyo elimbolaka Biblia na minɔkɔ koleka 90 ya elobeli ya bajɛstɛ. Mpo na nini milende mingi boye?

“Eleki bafilme na kitoko”

Bayangani bayokaka ndenge nini mpo na bavideo oyo Batatoli ya Yehova babimisaka mpo na mayangani na bango ya etúká? Basalaka ndenge nini mpo bato bátala bavideo yango na minɔkɔ ndenge na ndenge?

Mosala ya kobongola na elobeli ya bajɛstɛ ya Québec ekokisi mposa

Mpo na nini mosala ya kobongola mikanda ezali na ntina?

Mosala oyo ezali kolendisa bato bálinga solo mpe bátosa yango

Moto nyonso oyo atángaka mikanda na biso to atalaka bavideo na biso akoki kondima ete makambo oyo bakomi to balobi emonisi ete basalaki bolukiluki mpenza mpe ezali makambo ya solosolo.

Babiblia na minɔkɔ na bango ya mboka

Tokabolaka Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika ofele epai ya moto nyonso oyo alingi kotánga.

Bavideo na minɔkɔ koleka 100

Video Makambo esalemaka ndenge nini na Ndako ya Bokonzi? Ebimá na minɔkɔ soki 400, mpe Mpo na nini koyekola Biblia? na minɔkɔ koleka 550. Tosɛngi yo otala yango na monɔkɔ na bino ya mboka.

Kobimisa Biblia ya sika

Talá ndenge makambo etambolaki liboso bábimisa Libongoli ya Mokili ya Sika. Mpo na nini kobebisa ntango mpe mbongo mingi mpo na kobimisa Libongoli ya 2013 oyo babongisi lisusu mpe kosala milende ya ndenge wana?

Botángi ya Biblia oyo okoki koyoka ofele, oyo bato ebele bakɔtisi mingongo

Mingongo ndenge na ndenge ekokɔta na botángi ya Biblia Libongoli ya mokili ya sika ya 2013 oyo babongisi lisusu mpo na moto mokomoko oyo Biblia elobeli.

Biblia oyo basali mpo eumela

Libongoli ya Mokili ya Sika ya 2013 oyo babongisi lisusu ezali kitoko mpe basali yango mpo eumela.

Lisalisi mpo na bato oyo bakufá miso na Afrika

Batángi oyo bakufá miso na Malawi bamonisi botɔndi mpo na mikanda oyo elimbolaka Biblia na Chichewa na ekomeli ya bato oyo bakufá miso.

Mwa buku oyo ezali koteya bato na nzela ya bililingi

Mwa buku Yoká Nzambe esalisi bato mingi na mokili mobimba báyeba Nzambe mpe nsango ya Biblia. Talá oyo basusu balobi mpo na mwa buku yango oyo ezali na bililingi kitoko.

Bavideo oyo esepelisaka motema

Batatoli ya Yehova babimisá bavideo oyo eteyaka bana bizaleli malamu mpe mateya ya Nzambe. Bato balobi nini mpo na yango?

Miziki na minɔkɔ ebele

Talá mikakatano oyo bakutanaki na yango ntango bazalaki kobongola maloba ya banzembo na minɔkɔ mingi.

Video: Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Ebimaka banda 1879

Talá ndenge Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli, zulunalo oyo ekabolami mingi elati bilamba ndenge na ndenge na boumeli ya bambula.

Biblia oyo ezali na molai ya mɛtrɛ mibale

Luká koyeba ndenge bakoki kobimisa Babiblia na ekomeli ya bato oyo bakufá miso, na monɔkɔ nyonso oyo ezali na bilembo ya ekomeli ya bato oyo bakufá miso.

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Zulunalo oyo ekabolami koleka bazulunalo mosusu nyonso

Tobimisaka mpe tokabolaka zulunalo Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli na mokili mobimba na minɔkɔ koleka 190. Bongo bazulunalo mosusu?

Bayaka kobɛta miziki

Esali bambula koleka 40, baalangá-nzembo oyo bautaka na mikili ndenge na ndenge basepelaka na libaku ya kosangana na orkɛstrɛ moko mpo na kobɛta miziki.

Video: “Nzela yango oyo”

Yoká loyembo oyo euti na makanisi ya bavɛrsɛ biblia, eyembami na minɔkɔ mwambe.

Kokabola mikanda oyo elimbolaka Biblia na République Démocratique du Congo

Sanza nyonso Batatoli ya Yehova basalaka mibembo ya mpasi mpo na kokabola Babiblia mpe mikanda oyo elimbola Biblia epai ya bato na République Démocratique du Congo.

Tozwi mokumba ya kobongola “maloba mosantu ya Nzambe”—Baroma 3:2

Batatoli ya Yehova basalelaki mabongoli mingi ya Biblia na basiɛklɛ oyo eleki. Kasi mpo na nini babimisi libongoli na bango moko ya Biblia na Lingelesi ya mikolo oyo?