Bomoi na Betele

BOMOI NA BETELE

Kobundisa mɔtɔ mpe kolonga yango

Likambo moko ya mabe oyo ebimaki emonisaki ntina ya formasyo yango.

BOMOI NA BETELE

Kobundisa mɔtɔ mpe kolonga yango

Likambo moko ya mabe oyo ebimaki emonisaki ntina ya formasyo yango.

Ebele ya bato bayei vizite na Betele ya Amerika ya ntei

Basusu bamipimelaki makambo mingi mpo na kokende kotala Betele. Mingi na bango basalaki mobembo ya mikolo mingi na babisi. Bilenge ná bana balobi nini mpo na vizite oyo basalaki na Betele?

Esika bazali kolakisa Babiblia oyo ekumisaka nkombo ya Yehova

Esika yango kitoko efungwamaki na biro monene na biso na 2013. Ebele ya Babiblia ya motuya mpe oyo emonanaka mingi te esilaki kopesama.