Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova bazwaka mbongo wapi?

Batatoli ya Yehova bazwaka mbongo wapi?

Mbongo oyo tosalelaka mosala na biso ya kosakola eutaka libosoliboso na makabo oyo Batatoli ya Yehova bapesaka na bolingo na bango moko. Na makita na biso, tokɔngɔlaka mabonza te; topesaka mpe dîme te. (Matai 10:7, 8) Kasi, na bisika oyo toyanganaka, ezalaka na bakɛsi ya makabo mpo moto oyo alingi kotya makabo, asala yango. Nkombo ya bato oyo bapesi makabo eyebanaka te.

Tobatelaka mbongo mpamba te tozalaka te na bakonzi ya lingomba oyo bafutamaka mpo na mosala na bango. Tozwaka lifuti te mpo na mosala ya kosakola ndako na ndako oyo tosalaka, mpe bisika na biso ya losambo ezalaka mindɔndɔmindɔndɔ te.

Makabo nyonso oyo etindami na biro oyo etambwisaka mosala ya Batatoli ya Yehova na ekólo moko esalelamaka mpo na kosunga bato oyo bakutani na likama, kosalisa bamisionɛrɛ mpe bandeko oyo basalaka mibembo mpo na kolendisa masangá, mpo na kotonga bandako ya losambo na mikili oyo ezali na mbongo mingi te, mpe mpo na kobimisa mpe kotinda Babiblia mpe mikanda na biso mosusu na bisika ndenge na ndenge.

Moto akoki kopona kotya makabo kaka mpo na kosunga lisangá na bango, mpo na kosunga mosala ya kosakola na mokili mobimba, to mpo na nyonso mibale. Lisangá mokomoko eyebisaka bandeko nyonso ndenge basaleli makabo oyo etyamaki.