Lakisá makambo oyo ezali na kati

Koyekola Biblia elimboli nini?

Koyekola Biblia elimboli nini?

Batatoli ya Yehova batunaka bato soki balingi koyekola Biblia mpo bázwa biyano na mituna ebele, na ndakisa:

  • Nzambe azali nani?

  • Nzambe akipaka ngai mpenza?

  • Ndenge nini nakoki kobongisa libala na ngai?

  • Ndenge nini nakoki kozala na esengo?

Awa na nse, okomona biyano na mituna oyo bato batunaka mingi mpo na boyekoli ya Biblia oyo tosalaka na bato.

Bosalaka ndenge nini? Tozwaka motó ya likambo moko, na ndakisa “Nzambe” to “libala” mpe totalelaka bavɛrsɛ ndenge na ndenge oyo elobeli likambo yango mpe tokokanisaka bavɛrsɛ yango. Yango esalisaka biso tóyeba soki Biblia elobi mpenza nini na likambo yango. Na ndenge yango, totikaka Biblia emilimbola yango moko.

Mpo tósala yango malamu, tosalelaka buku Biblia eteyaka mpenza nini? Buku yango emonisi polele makambo oyo Biblia eteyaka, na ndakisa, na ntina etali Nzambe, Yesu, mpe avenire na biso.

Bafutaka mbongo boni mpo na koyekola Biblia? Boyekoli yango mpe mikanda oyo tosalelaka ezali ofele.

Mateya yango ezwaka ntango boni? Bato mingi bapesaka soki ngonga moko pɔsɔ na pɔsɔ mpo na koyekola Biblia elongo na biso. Kasi, ezalaka ntango nyonso bongo te. Tokolanda programɛ na yo.

Soki nasɛngi koyekola Biblia, makambo ekosalema ndenge nini? Soki osɛngi koyekola Biblia, Motatoli ya Yehova moko akoya kotala yo na ngonga mpe na esika oyo olingi. Akozwa mwa miniti mpo na kolakisa yo ndenge toyekolaka na bato Biblia. Soki osepeli na yango, bokoki kokoba.

Soki nandimi koyekola Biblia, nasengeli kokóma Motatoli ya Yehova? Te. Biso Batatoli ya Yehova tosepelaka mingi koteya bato Biblia, kasi tobendaka moto na makasi te akɔta na lingomba na biso. Tomonisaka na limemya makambo oyo Biblia elobi, kasi toyebaka ete moto na moto azali na bonsomi ya kopona makambo oyo akondima.​—1 Petro 3:15.