Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bansango mpo na bapanzi-nsango

CORÉE DU SUD

Elikya ya moto moko oyo aboyi mosala ya soda mpo na kotosa lisosoli na ye ezali se kobakisama mpo etikali moke tribinale monene esala likita

Tribinale monene ya Corée du Sud ekosala likita na mokolo ya 30/08/2018 mpo na kotalela ekateli oyo tribinale oyo etalelaka mibeko ya mboka na likambo ya baoyo baboyaka mosala ya soda mpo na kotosa lisosoli na bango.

RUSSIE

Russie ebɔtɔli biro ya misala ya Batatoli ya Yehova

Nsima ya kosamba na tribinale ya engumba Saint-Pétersbourg, mopanzi-nsango moko, moto moko ya mayele na makambo ya mangomba, mpe baavoka mibale bamonisaki polele makambo ya kozanga bosembo ya kobɔtɔla biro ya misala ya Batatoli ya Yehova.

ITALIE

Mituna-lisolo elongo na Profesɛrɛ Antonio Pinna

“Nakanisi, ezali kaka te mpo na makambo ya lingomba. Ezali kutu na bato ya maladi oyo bazali Batatoli ya Yehova te kasi baboyaka bázongisa bango makila.”

ITALIE

Mituna-lisolo elongo na Profesɛrɛ Massimo Franchi

“Napesaka Batatoli ya Yehova mersi na mosala na ngai ya monganga. Basali ete monganga lokola ngai nayeba ndenge nakoki kotika kosalela makila mingi mpe nayeba ntina ya kosala yango.”

ITALIE

Likita monene na iniversite ya Padua mpo na kolobela milende oyo esalemi mpo na kopesa lisalisi ya monganga kozanga kozongisa makila

Eyebani ete kozongisa makila ezalaka mabe te mpe kaka yango nde solisyo mpo na kobikisa moto oyo azali maladi makasi to oyo balingi kosala ye lipaso ya monene. Mingi ya baoyo basalaki badiskur na likita yango baboyaki likanisi yango.

ITALIE

Mituna-lisolo elongo na Luca Weltert, M.D.

“Minganga mingi batiki likambo ya kowela kozongisa makila; kaka te epai ya Batatoli ya Yehova oyo bazali maladi, kasi na mokili mobimba mpo ezali na bilembeteli mingi oyo emonisi ete koboya kowela kozongisa makila ezali kobimisa mbuma malamu koleka.”

RUSSIE

Bakonzi ya Russie balingi kobɔtɔla biloko ya ebongiseli ya Batatoli ya Yehova

Tribinale ya engumba Saint-Pétersbourg elingi ebanda kosambisa likambo ya kobɔtɔla bandako ya biro ya kala ya misala ya Batatoli ya Yehova na Russie.

BANSANGO YA MIKILI NYONSO

Mayangani ya etúká oyo Batatoli ya Yehova basalaka mbula na mbula ya mobu 2018 ekobanda na sanza ya mitano

Liboso ya mayangani yango, Batatoli na mokili mobimba bakosala kampanye mpo na kobengisa bato báya koyangana na programɛ yango ofele.

ISRAËL

Biloko oyo Batatoli ya Yehova balakisaki na Tel Aviv emonisi makambo oyo bakutanaki na yango na boyangeli ya Banazi

Biloko oyo balakisaki na lopango ya Hatachana ezalaki mpo bato báyeba minyoko oyo Batatoli ya Yehova bakutanaki na yango na boyangeli ya Banazi.

BOLIVIE

Batatoli ya Yehova bazwaki mbano mpo balakisaki mimeseno ya bato ya Bolivie na liyangani ya monene oyo basalaki kuna

Mbano yango endimi misala oyo Batatoli ya Yehova basalaki na esika yango mpe ndenge batyaki musée oyo elakisaki mimeseno ya bato ya Bolivie.

ZIMBABWE

Liyangani oyo esangisaki bato ya mikili mingi na 2014​—Mituna-lisolo na momonisi ya biro ya filiale ya Zimbabwe

John Jubber ayebisi biso ndenge oyo bato ya Zimbabwe batalelaki liyangani ya Batatoli oyo esangisaki bato ya mikili mingi, oyo esalemaki na Harare, na sanza ya 8, 2014