Lakisá makambo oyo ezali na kati

30/12/2019
BANSANGO YA MIKILI NYONSO

Nsima ya kobɛta ya mopɛpɛ makasi babengi Idai, Batatoli ya Yehova babandaki mosala monene ya kopesa lisungi

Nsima ya kobɛta ya mopɛpɛ makasi babengi Idai, Batatoli ya Yehova babandaki mosala monene ya kopesa lisungi

Ntango mopɛpɛ makasi babengi Idai ebɛtaki na sudi-ɛst ya Afrika na sanza ya 03/2019, filiale ya Malawi, ya Mozambique, mpe ya Zimbabwe ebongisaki nokinoki Bakomite ya kopesa lisungi 14 mpo na kosunga Batatoli ya Yehova oyo bakutanaki na likama yango. Na bikólo wana misato, bandeko oyo bandako ebukanaki te babongisaki to batongaki lisusu bandako koleka 650 na kati ya bandako 1 434 ya bandeko na biso oyo ebebaki. Na Bandako ya Bokonzi 29 oyo ebebaki, 8 etongamaki lisusu mpe 10 ebongisamaki lisusu.

Na boumeli ya sanza koleka libwa, bandeko basi mpe mibali koleka 3 500 bakendaki kopesa mabɔkɔ na mosala monene ya kopesa bandeko lisungi. Basusu kati na bango bautaki bamboka ya mosika mpo na kopesa lisungi yango. Bautaki na bamboka ya Afrika, na Brésil, na France, na Italie, mpe na États-Unis. Bavolontɛrɛ oyo bayebi mosala ya kotonga bandako bapesaki bandeko ya bamboka yango formasyo, na ndakisa na mosala ya kotonga bandako mpe ya mabaya.

Bandeko ya ekipi ya botongi na Malawi bazali kotya babriki na ndako oyo bazali kotonga lisusu

Na Mozambique, nsima ya kobɛta ya mopɛpɛ babengi Idai na etúká ya Manica mpe ya Sofala, biloko mingi oyo bandeko na biso balonaki ebebaki mpenza na bilanga. Na litambwisi ya filiale, komite ya kopesa lisungi, ekabolaki bilei tɔni pene na 430. Bapesaki bandeko biloko oyo bamesanaka kolya mpe biloko lokola farini ya blé, madesu, mafuta, mungwa, mpe sukali. Lisusu, tɔni mitano ya biloko ya kolona lokola tomati, blé mpe loso.

Filiale ya Malawi emonisi ete mosala yango ya kopesa lisungi ekosila na sanza ya 02/2020. Filiale ya Mozambique emonisi ete mosala yango ekosila na sanza ya 01/2020, mpe na Zimbabwe, mosala yango esilaki na sanza ya 09/2019. Mosolo nyonso oyo ebimaki mpo na mosala yango ya kopesa lisungi ezali dolare ya Amerika milio 4.

Trent Edson, ndeko ya Komite ya filiale ya Zimbabwe oyo asalaka na biro ya mosala ya kopesa lisungi, alobi boye: “Bandeko basi mpe mibali oyo bandako na bango etongamaki lisusu batondaki na esengo mpenza. Lisungi oyo bandeko oyo bautaki bamboka mosika to bandeko ya bamboka yango bapesaki, epesaki litatoli moko monene. Yango wana bato mingi bazalaki na mposa ya kopesa lisungi na lolenge nyonso.”

Elongo na bandeko basi mpe mibali koleka 10 000 na sudi-ɛsti ya Afrika oyo bakutanaki na likama yango, tozali kopesa Yehova matɔndi mpo na bolingo oyo bandeko bamonisaki na “ntango ya mpasi.”​—Masese 17:17.

 

Bandeko oyo bayei kopesa mabɔkɔ na mosala ya kopesa lisungi bazali kotonga lisusu ndako ya ndeko Welosi Mbendera mpe na mwasi na ye, ndeko Esinala Mbendera, ya lisangá ya Nkolong’onjo na Malawi

Ndeko Nehemiah Tigere ná mwasi na ye, ndeko Fatima Sengami Tigere, batɛlɛmi liboso ya ndako na bango oyo batongi lisusu na Zimbabwe

Ndeko Jabu mpe ndeko Augustine Kamadzi, oyo bazali bakɛngɛli ya zongazonga, bazali kolendisa libota moko ya Batatoli ya Yehova oyo ndako na bango ebebaki na mopɛpɛ wana na Nchalo, na ekólo Malawi

Bandeko na Chimoio bazali kokitisa basaki ya blé na esika ya kopesa lisungi oyo bakopesa bandeko na Mozambique

Bandeko balingi kokatisa ebale Shire na babwato mpo na kopesa lisungi epai ya bandeko oyo bafandaka pene na mindelo na Mozambique

Bandeko basi mpe mibali bamemi biloko ya lisungi oyo euti na bandeko na Malawi mpo na kotika yango na Ndako ya Bokonzi epai mosala ya kopesa lisungi ekosalema na mboka Tengani, na Mozambique

Bandeko basi mpe mibali bazali na Ndako ya Bokonzi na mboka Tengani, na Mozambique, bazali kozwa biloko ya lisungi