Lakisá makambo oyo ezali na kati

Libota ya ndeko Oh na Corée bazali kosala Ekaniseli esika moko. Bana basi mibale ná tata na bango (na lobɔkɔ ya mwasi) bazali kosala Ekaniseli na ndako na bango. Mama na bango (na lobɔkɔ ya mobali), azali na lopitalo, azali kolanda Ekaniseli na nzela ya video

22/04/2020
BANSANGO YA MIKILI NYONSO

Ekaniseli ya liwa ya Kristo ya mobu 2020 na Azia

Bandeko ya Japon mpe ya Corée du Sud bayangani na Ekaniseli atako bakómi mibange mpe bazali na mikakatano makasi na nzoto

Ekaniseli ya liwa ya Kristo ya mobu 2020 na Azia

Mpo na coronavirus, bandeko oyo bazali na lopitalo to na bandako oyo babatelaka mibange bazalaki na mikakatano makasi mpo na kolanda Ekaniseli. Mingi na bango bazalaki na likoki te ya kobima na bisika bazalaki, mpe bato bakokaki te kokende kotala bango. Atako mikakatano yango ezalaki, na lisalisi ya bankulutu, bandeko yango bazwaki likoki ya kosala Ekaniseli, molulu oyo eleki ntina.

Corée du Sud

Na engumba Naju, ndeko mwasi Lee Jeom-soon oyo azali na mbula 91, mpe ndeko mwasi Kwon Ae-soon oyo azali na mbula 88, elongo na nkɔkɔ moko ya mwasi ya mbula 96, oyo asepelaka na mateya ya Biblia, bazalaki na ekateli ya kosala Ekaniseli. Moko ya minganga oyo azalaki na ndako wana oyo babatelaka mibange azali Motatoli ya Yehova. Nsima ya kolanda Ekaniseli na ndako na ye elongo na lisangá, azongaki na esika asalaka. Bongo asalisaki bandeko basi wana na nkɔkɔ oyo asepelaka na mateya ya Biblia bálanda programɛ ya Ekaniseli na jw.org. Bandeko batindelaki bango mpe mampa ná vinyo.

Na engumba Uijeongbu, ndeko Choi Jae-cheol asalaka na ndako moko oyo babatelaka mibange epai bandeko na biso 14 oyo bakómá mibange bafandaka. Atako maladi mabe oyo, bandeko na biso basalisaki bandeko oyo bafandaka kuna, ná bato oyo basepelaka na solo, básala Ekaniseli na nzela ya video. Bato mosusu oyo bayanganaki, oyo basepelaki mpenza, babandaki koyekola Biblia.

Ndeko Kim Tae-sun azali na mbula 59 afandaka na engumba Cheonan. Eleki mbula mitano, minganga bamonaki ete ndeko Kim azali na maladi ya kansɛr. Autaki kokɔta na lopitalo mpo azalaki koyoka mpasi makasi mpenza. Tae-sun azalaki na shambrɛ moko ná ndeko mosusu nkombo na ye Kim Jeong-mi. Ye azali na mbula 69, mpe bakangaki ye na maladi ya kansɛr oyo eumeli mpenza. Bandeko basi yango mibale bakokaki te kobima na lopitalo na ntango oyo maladi mabe oyo ezali. Kasi na lisalisi ya bankulutu ya lisangá na bango, balandaki Ekaniseli elongo na bandeko ya lisangá na bango na nzela ya video.

Bandeko basi yango mibale bapesi bankulutu matɔndi mpenza na nzela ya mokanda oyo bakomelaki bango. Balobaki boye: “Mersi ndenge bosalisaki biso tólanda Ekaniseli mpe tómonana na bandeko na biso bakristo, atako coronavirus ezali mpe biso moko tozali kobɛla makasi.”

Japon

Ndeko mwasi Mieko Fujiwara, azali na mbula 70, afandaka na etúká ya Mie, na Japon, akɔtaki lopitalo. Lokola Wi-Fi ezali na lopitalo yango te, ndeko na biso azalaki na likoki te ya kolanda Ekaniseli elongo na bandeko na nzela ya video. Nzokande, liboso mokolo ya Ekaniseli ekóma, nkulutu moko ya lisangá na bango ná mwasi na ye batindelaki ye diskur ya Ekaniseli na telefone na ye, yango epesaki ye nzela alanda molulu yango na shambrɛ na ye na lopitalo.

Na engumba Zama, na etúká ya Kanagawa, ndeko mwasi Yuki Takeuchi, azali na mbula 102, afandaka na ndako moko oyo babatelaka mibange. Liboso ya Ekaniseli, mwana na ye ya mwasi mpe mobali ya mwana na ye batindelaki ndeko Takeuchi limpa ná vinyo. Na yango, azwaki likoki ya kolanda Ekaniseli elongo na mwana na ye ya mwasi mpe na mobali ya mwana na ye na telefone.

Mobali ya mwana na ye, ndeko Mimura, alobaki boye: “Mama ya mwasi na ngai azwá batisimo na 1954 mpe azangisá Ekaniseli ata moko te. Atako mbula oyo Ekaniseli esalemaki ndenge esalemaka na momeseno te, asepelaki kosala yango.”

Tondimi mpenza ete Yehova amonaki milende oyo basakoli basalaki mpo bálanda Ekaniseli na lisalisi ya bankulutu ya masangá na bango, atako bakómi mibange mpe nzoto ezali kolɔngɔnɔ te.​—Baebre 6:10.