Lakisá makambo oyo ezali na kati

Ndeko na biso na Italie azali koyekola na moto Biblia

26/03/2020
BANSANGO YA MIKILI NYONSO

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali kosalela mayele ya sika mpo na kosakola na ntango ya maladi mabe oyo

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali kosalela mayele ya sika mpo na kosakola na ntango ya maladi mabe oyo

Maladi ya coronavirus ya sika (COVID-19) ebongoli bomoi ya bamilio ya Batatoli ya Yehova, bazali kosala nyonso oyo bakoki mpo na kotosa malako ya bakonzi ya Leta mpe kokoba kosambela Yehova. Na bisika oyo maladi mabe yango ebimaki, bandeko na biso bazali kosalela mayele ndenge na ndenge mpo na kokoba kosakola.

Ndeko mobali moko na Pisa, na Italie, alobi boye: “Tozali kosakola malamu mpenza! Lokola bato mingi bafandi na bandako na bango, ngai ná mwasi na ngai totalaka bankombo ya bato na telefone na biso, mpe tozwaka bibongiseli ya kosakwela bango na nzela ya video. Tozali koyekola Biblia na bato ebele, kozongela bato ebele, bato ya sika ná baoyo tomesaná kosolola na bango, yango ezali kopesa biso likoki ya kolekisa bangonga ebele na mosala ya kosakola mpe tozali kosolola na bango malamu mpenza.”

Na Corée du sud, maladi mabe oyo etindi bato ebele bákɔta na jw.org mpe básalela programɛ ya JW Library mingi mpenza. Na ndakisa, ndeko moko azwaki mokanda ya moto oyo azaláká koyekola na ye Biblia kala mpe akatáká boyekoli esali sikoyo mbula misato. Moyekoli ya Biblia yango alobi ete maladi mabe oyo etindi ye akanisa elembo ya mikolo ya nsuka. Ndeko asalelaki programɛ ya JW Library mpo na kotindela moyekoli yango ya Biblia mateya oyo elobeli mikolo ya nsuka na mesaje. Ndeko yango alobi ete ezali “kolendisa komona ndenge maladi yango etindi bato mingi báluka koyeba makambo mingi oyo etali Nzambe mpe Biblia.”

Balapolo oyo ezali kouta na mokili mobimba emonisi ete bandeko bazali kozwa mosala ya kosakola na motuya. Ezali malamu komona ndenge bazali kosalela “bwanya” mpo na kokoba kosakola nsango malamu.​—Mika 6:9.

 

Mokɛngɛli ya zongazonga moko azali kotambwisa likita ya mosala ya kosakola na Porto Rico

Bandeko basi oyo bazali babongisi-nzela na Allemagne, bazali kokomela bato mikanda mpe kosolola na bato na nzela ya video

Bandeko bazali koyekola na moto Biblia na Corée du sud

Ndeko moko ná mwasi na ye bazali kosakola na telefone na France

Ndeko mwasi moko ná mwana na ye ya mobali bazali kokomela moto mokanda na Hawaii