Lakisá makambo oyo ezali na kati

28 SANZA YA 08, 2020
CORÉE DU SUD

Mbula oyo eleki makasi ebebisi biloko mingi na Corée du Sud

Mbula oyo eleki makasi ebebisi biloko mingi na Corée du Sud

Esika

Corée du Sud

Likama

  • Oyo ezalaki eleko ya bambula makasi oyo esalemá naino te na Corée

  • Mbula oyo ezalaki kobɛta kozanga kotika etondisaki mai mpe ebukaki mabele

Makambo oyo ekómeli bandeko na biso

  • Bandeko 16 balongwaki na bandako na bango mpo na mwa ntango

Bandako oyo ebebaki

  • Bandako 30 ebebaki mwa moko

  • Bandako ya Bokonzi 19 ebebaki makasi

Lisungi ya bandeko

  • Filiale ya Corée etyaki komite misato ya kopesa lisungi

  • Bandeko ya komite yango mpe bakɛngɛli ya zongazonga elongo na bankulutu ya masangá ya bisika oyo mbula ebebisaki, basalaki elongo mpo na kosunga bandeko oyo bakutanaki na likama

  • Mosala ya kopɛtola mpe ya kobongisa lisusu bandako mpe Bandako ya Bokonzi ezali kokoba

Eksperiansi

  • Na engumba Gurye, moko ya bisika oyo mbula ebebisaki makasi, ndeko Min-seong Lee ná mwasi na ye basengelaki kobimisa biloko na bango nyonso na ndako na bango mpe komema yango esika mosusu. Mai etondaki mpenza na kati ya ndako na bango. Ntango kaka mosala ya kopesa lisungi ebandaki, bamonisi ya komite ya kopesa lisungi bapɛtolaki ndako ya ndeko Lee ná mwasi na ye mpe bapesaki bango biloko oyo basengelaki na yango. Bandeko ya komite yango babɔndisaki mpe bango mpe balendisaki bango na bavɛrsɛ ya Biblia. Na oyo etali lisungi oyo ndeko Lee ná mwasi na ye bazwaki, mwasi na ye alobaki boye: “Nazali na botɔndi mingi mpo na lisungi oyo bandeko bapesaki biso. Likambo nyonso oyo basalaki ezalaki kokamwisa ngai. Bazalaki kobatela biloko na biso lokola nde ezalaki oyo ya bango. Na ntembe te, nabungisaki biloko mingi, kasi mpo na koloba solo, biloko oyo nazwi eleki biloko oyo nabungisaki.”

Tozali kotɔnda Yehova, “Nzambe ya kobɔndisama nyonso,” ndenge azali kokoba kokokisa bamposa ya bandeko na biso na Corée na ntango oyo ya mpasi.​—2 Bakorinti 1:3, 4.