Ndenge oyo makabo na yo esalelamaka

Mosala ya batatoli ya Yehova esimbami na makabo ya bolingo malamu.Tala ndenge makabo yango esalelamaka mpo na kosunga bato ya mabele mobimba.

KOBIMISA MIKANDA

Kobimisa buku oyo eleki babuku nyonso

Kobongola, konyata, mpe kokangisa Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika esɛngaka makambo mingi mpenza.

Banzembo oyo esalaka ete tópusana penepene na Nzambe

Nzembo nini oyo ebima na emisyo ya sanza olingaka mingi? Osila komituna ndenge oyo banzembo yango esalemaka?

Matɔnɔmatɔnɔ ebongoli bomoi ya bato

Tobimisaka kaka te mikanda na elobeli ya bato oyo bakufá miso kasi tolakisaka mpe bato ndnge ya kotánga yango.

Bansango ya solo oyo ekómisaka kondima makasi

Na lisalisi ya eteni Bansango na jw.org, tozali kokoba kozwa bansango ya bandeko na biso ya mokili mobimba. Ndenge nini masolo yango ebongisamaka?

Bibliotɛkɛ oyo okoki komema na lobɔkɔ

Bato bamonisi ete programɛ ya JW Library “ezali na motuya mingi.” Tálá makambo nini esɛngaka mpo na kobatela mpe kokómisa yango lisusu kitoko.

Shɛni ya Satelite ya JW ekómi ata na bisika oyo Internet ezalaka te

Na Afrika, ndenge nini bandeko batalaka TV JW soki bazali na Internet te?

Mwa aparɛyi oyo ezali kosalisa bato bázwa bilei ya elimo

Batatoli ya Yehova mingi bakoki sikoyo kozwa mikanda mpe bavideo na baaparɛyi na bango ata soki basalelaka Internet te.

KOTONGA MPE KOBATELA

Kobatela Bandako ya Bokonzi na eleko ya Coronavirus

Tozongeli kosala makita na elongo na Ndako ya Bokonzi kobanda na mokolo ya 01/04/2022. Talá makambo oyo esɛngaki kosala mpo na kokómisa Bandako ya Bokonzi esika ya malamu koleka.

Ebele ya bato bazali komona matomba ya babiro ya kobongola mikanda

Talá ndenge esika oyo babiro ya kobongola mikanda ezali kobongisa mikanda.

Ndenge mosala ya botongi esalemaki liboso Coronavirus ebanda

Tokanaki kotonga bisika ya losambo koleka 2 700 na boumeli ya mobu ya mosala ya 2020. Ndenge nini COVID-19 esalaki ete mikano yango ekokisama te?

KOTAMBWISA MAKAMBO

Kosamba mpo na bonsomi ya losambo ya bato oyo bafandaka na bamboka ya kati

Ntango banyokoli banyati lotomo ya Batatoli ya Yehova ya kosambela na bonsomi nyonso, bandeko na biso bamipesaka mpo na kosalisa.

Oyo eleki ebakisamaka na oyo ezangi

Ndenge nini mosala na biso na mikili oyo ezali na bozwi mingi te esimbami?

KOSAKOLA MPE KOTEYA

Kolanda programɛ ya liyangani ya etúká na nzela ya TV to ya radio

Programɛ ya liyangani ya etúká ya 2020 etyamaki na Internet, kasi bandeko mingi na Malawi mpe na Mozambique bazali na likoki te ya kokɔta na Internet. Ndenge nini balandaki programɛ ya liyangani?

Bamisionɛrɛ “tii na esika eleki mpenza mosika na mabele”

Tozali na bamisionɛrɛ koleka 3 000 oyo bazali kosala na mokili mobimba. Mbongo ya kosalisa bango eutaka wapi?

Eteyelo ya Gileadi​—Mosala na yango na mokili mobimba

Eteyelo moko ya ntina mingi esalemaka na New York, kasi bana-kelasi na yango bautaka nde na mokili mobimba. Ndenge nini bana-kelasi bakómaka na eteyelo yango?

Bavideo ya Liyangani ya etúká ya 2020 “Bosepelaka ntango nyonso”!

Esɛngaka nini mpo na kosala bavideo ya liyangani ya etúká?

Kobongola programɛ ya liyangani ya etúká ya 2020 ‘Bosepelaka ntango nyonso’!

Ndenge nini masukulu, badrame mpe banzembo ebongolamaki na minɔkɔ koleka 500 mpe na ntango mokuse?

Makita ya lisangá na nzela ya video

Ndenge nini ebongiseli ya Yehova esalisi masangá bámona mpasi te mpo na kozala na bakonte ya Zoom ya malamu mpo na kosalaka Makita na nzela ya video?

KOSALISA NTANGO LIKAMA EBIMI

Kosunga bandeko oyo bakutani na makama na 2021—Bandeko na biso basundolami te

Na 2021, bikólo mosusu ezalaki na mposa ya lisalisi kaka te mpo na maladi mabe ya Coronavirus kasi mpe mpo na makama mosusu ya minene oyo esalemaki.

Kosunga bandeko na mokili mobimba na ntango ya maladi mabe oyo

Lisungi oyo topesaki bandeko na ntango ya coronavirus ekamwisaki ezala Batatoli ya Yehova mpe bato oyo bazali Batatoli ya Yehova te.

Kosunga bato oyo bakutani na makama

Na boumeli ya mobu ya mosala 2020, bamilio ya bandeko bamonaki mpasi mpo na maladi mabe mpe makama oyo ebimaka yango moko. Tosalaki nini mpo na kosalisa bango?

Kolanda programɛ ya liyangani ya etúká na nzela ya TV to ya radio

Programɛ ya liyangani ya etúká ya 2020 etyamaki na Internet, kasi bandeko mingi na Malawi mpe na Mozambique bazali na likoki te ya kokɔta na Internet. Ndenge nini balandaki programɛ ya liyangani?

Kosunga bandeko na mokili mobimba na ntango ya maladi mabe oyo

Lisungi oyo topesaki bandeko na ntango ya coronavirus ekamwisaki ezala Batatoli ya Yehova mpe bato oyo bazali Batatoli ya Yehova te.

Banzembo oyo esalaka ete tópusana penepene na Nzambe

Nzembo nini oyo ebima na emisyo ya sanza olingaka mingi? Osila komituna ndenge oyo banzembo yango esalemaka?

Bibliotɛkɛ oyo okoki komema na lobɔkɔ

Bato bamonisi ete programɛ ya JW Library “ezali na motuya mingi.” Tálá makambo nini esɛngaka mpo na kobatela mpe kokómisa yango lisusu kitoko.

Bamisionɛrɛ “tii na esika eleki mpenza mosika na mabele”

Tozali na bamisionɛrɛ koleka 3 000 oyo bazali kosala na mokili mobimba. Mbongo ya kosalisa bango eutaka wapi?

Bansango ya solo oyo ekómisaka kondima makasi

Na lisalisi ya eteni Bansango na jw.org, tozali kokoba kozwa bansango ya bandeko na biso ya mokili mobimba. Ndenge nini masolo yango ebongisamaka?

Kosunga bandeko oyo bakutani na makama na 2021—Bandeko na biso basundolami te

Na 2021, bikólo mosusu ezalaki na mposa ya lisalisi kaka te mpo na maladi mabe ya Coronavirus kasi mpe mpo na makama mosusu ya minene oyo esalemaki.

Kosamba mpo na bonsomi ya losambo ya bato oyo bafandaka na bamboka ya kati

Ntango banyokoli banyati lotomo ya Batatoli ya Yehova ya kosambela na bonsomi nyonso, bandeko na biso bamipesaka mpo na kosalisa.

Shɛni ya Satelite ya JW ekómi ata na bisika oyo Internet ezalaka te

Na Afrika, ndenge nini bandeko batalaka TV JW soki bazali na Internet te?

Ebele ya bato bazali komona matomba ya babiro ya kobongola mikanda

Talá ndenge esika oyo babiro ya kobongola mikanda ezali kobongisa mikanda.

Kosunga bato oyo bakutani na makama

Na boumeli ya mobu ya mosala 2020, bamilio ya bandeko bamonaki mpasi mpo na maladi mabe mpe makama oyo ebimaka yango moko. Tosalaki nini mpo na kosalisa bango?

Kobimisa buku oyo eleki babuku nyonso

Kobongola, konyata, mpe kokangisa Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika esɛngaka makambo mingi mpenza.

Eteyelo ya Gileadi​—Mosala na yango na mokili mobimba

Eteyelo moko ya ntina mingi esalemaka na New York, kasi bana-kelasi na yango bautaka nde na mokili mobimba. Ndenge nini bana-kelasi bakómaka na eteyelo yango?

Ndenge mosala ya botongi esalemaki liboso Coronavirus ebanda

Tokanaki kotonga bisika ya losambo koleka 2 700 na boumeli ya mobu ya mosala ya 2020. Ndenge nini COVID-19 esalaki ete mikano yango ekokisama te?

Oyo eleki ebakisamaka na oyo ezangi

Ndenge nini mosala na biso na mikili oyo ezali na bozwi mingi te esimbami?

Mwa aparɛyi oyo ezali kosalisa bato bázwa bilei ya elimo

Batatoli ya Yehova mingi bakoki sikoyo kozwa mikanda mpe bavideo na baaparɛyi na bango ata soki basalelaka Internet te.

Bavideo ya Liyangani ya etúká ya 2020 “Bosepelaka ntango nyonso”!

Esɛngaka nini mpo na kosala bavideo ya liyangani ya etúká?

Kobongola programɛ ya liyangani ya etúká ya 2020 ‘Bosepelaka ntango nyonso’!

Ndenge nini masukulu, badrame mpe banzembo ebongolamaki na minɔkɔ koleka 500 mpe na ntango mokuse?

Makita ya lisangá na nzela ya video

Ndenge nini ebongiseli ya Yehova esalisi masangá bámona mpasi te mpo na kozala na bakonte ya Zoom ya malamu mpo na kosalaka Makita na nzela ya video?

Mawa, makambo oyo ezali koluka ezali te.