Ndenge oyo makabo na yo esalelamaka

Mosala ya batatoli ya Yehova esimbami na makabo ya bolingo malamu.Tala ndenge makabo yango esalelamaka mpo na kosunga bato ya mabele mobimba.

KOBIMISA MIKANDA

Shɛni ya Satelite ya JW ekómi ata na bisika oyo Internet ezalaka te

Na Afrika, ndenge nini bandeko batalaka TV JW soki bazali na Internet te?

Kobimisa buku oyo eleki babuku nyonso

Kobongola, konyata, mpe kokangisa Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika esɛngaka makambo mingi mpenza.

Mwa aparɛyi oyo ezali kosalisa bato bázwa bilei ya elimo

Batatoli ya Yehova mingi bakoki sikoyo kozwa mikanda mpe bavideo na baaparɛyi na bango ata soki basalelaka Internet te.

KOTONGA MPE KOBATELA

Ebele ya bato bazali komona matomba ya babiro ya kobongola mikanda

Talá ndenge esika oyo babiro ya kobongola mikanda ezali kobongisa mikanda.

Ndenge mosala ya botongi esalemaki liboso Coronavirus ebanda

Tokanaki kotonga bisika ya losambo koleka 2 700 na boumeli ya mobu ya mosala ya 2020. Ndenge nini COVID-19 esalaki ete mikano yango ekokisama te?

KOTAMBWISA MAKAMBO

Oyo eleki ebakisamaka na oyo ezangi

Ndenge nini mosala na biso na mikili oyo ezali na bozwi mingi te esimbami?

KOSAKOLA MPE KOTEYA

Eteyelo ya Gileadi​—Mosala na yango na mokili mobimba

Eteyelo moko ya ntina mingi esalemaka na New York, kasi bana-kelasi na yango bautaka nde na mokili mobimba. Ndenge nini bana-kelasi bakómaka na eteyelo yango?

Bavideo ya Liyangani ya etúká ya 2020 “Bosepelaka ntango nyonso”!

Esɛngaka nini mpo na kosala bavideo ya liyangani ya etúká?

Kobongola programɛ ya liyangani ya etúká ya 2020 ‘Bosepelaka ntango nyonso’!

Ndenge nini masukulu, badrame mpe banzembo ebongolamaki na minɔkɔ koleka 500 mpe na ntango mokuse?

Makita ya lisangá na nzela ya video

Ndenge nini ebongiseli ya Yehova esalisi masangá bámona mpasi te mpo na kozala na bakonte ya Zoom ya malamu mpo na kosalaka Makita na nzela ya video?

KOSALISA NTANGO LIKAMA EBIMI

Kosunga bato oyo bakutani na makama

Na boumeli ya mobu ya mosala 2020, bamilio ya bandeko bamonaki mpasi mpo na maladi mabe mpe makama oyo ebimaka yango moko. Tosalaki nini mpo na kosalisa bango?

Shɛni ya Satelite ya JW ekómi ata na bisika oyo Internet ezalaka te

Na Afrika, ndenge nini bandeko batalaka TV JW soki bazali na Internet te?

Ebele ya bato bazali komona matomba ya babiro ya kobongola mikanda

Talá ndenge esika oyo babiro ya kobongola mikanda ezali kobongisa mikanda.

Kosunga bato oyo bakutani na makama

Na boumeli ya mobu ya mosala 2020, bamilio ya bandeko bamonaki mpasi mpo na maladi mabe mpe makama oyo ebimaka yango moko. Tosalaki nini mpo na kosalisa bango?

Kobimisa buku oyo eleki babuku nyonso

Kobongola, konyata, mpe kokangisa Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika esɛngaka makambo mingi mpenza.

Eteyelo ya Gileadi​—Mosala na yango na mokili mobimba

Eteyelo moko ya ntina mingi esalemaka na New York, kasi bana-kelasi na yango bautaka nde na mokili mobimba. Ndenge nini bana-kelasi bakómaka na eteyelo yango?

Ndenge mosala ya botongi esalemaki liboso Coronavirus ebanda

Tokanaki kotonga bisika ya losambo koleka 2 700 na boumeli ya mobu ya mosala ya 2020. Ndenge nini COVID-19 esalaki ete mikano yango ekokisama te?

Oyo eleki ebakisamaka na oyo ezangi

Ndenge nini mosala na biso na mikili oyo ezali na bozwi mingi te esimbami?

Mwa aparɛyi oyo ezali kosalisa bato bázwa bilei ya elimo

Batatoli ya Yehova mingi bakoki sikoyo kozwa mikanda mpe bavideo na baaparɛyi na bango ata soki basalelaka Internet te.

Bavideo ya Liyangani ya etúká ya 2020 “Bosepelaka ntango nyonso”!

Esɛngaka nini mpo na kosala bavideo ya liyangani ya etúká?

Kobongola programɛ ya liyangani ya etúká ya 2020 ‘Bosepelaka ntango nyonso’!

Ndenge nini masukulu, badrame mpe banzembo ebongolamaki na minɔkɔ koleka 500 mpe na ntango mokuse?

Makita ya lisangá na nzela ya video

Ndenge nini ebongiseli ya Yehova esalisi masangá bámona mpasi te mpo na kozala na bakonte ya Zoom ya malamu mpo na kosalaka Makita na nzela ya video?

Mawa, makambo oyo ezali koluka ezali te.