Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Ndenge ya kokabola mikanda

Ndenge ya kokabola mikanda

LAMUKÁ!

Motuna: Bato mosusu bandimaka te ete Yesu azalaki moto ya solo, kasi bamosusu bandimaka. Ata bongo, basusu mpe balobi ete ndenge ya koyeba mpenza soki azalaki moto ya solo ezali te. Yo okanisaka nini?

Okoki koloba boye: Lamuká! oyo elobeli makambo oyo endimisi ete Yesu azalaki moto ya solo.

KOBANDA LISOLO: TEYÁ SOLO

Motuna: Moto akómaka ndenge nini soki akufi?

Vɛrsɛ: Yn 11:11-14

Solo: Soki moko akufi, bomoi na ye esuki. Na yango, ntina ya kobanga ezali te; bomoi nsima ya liwa ezali te. Yesu akokanisaki liwa na mpɔngi. Kaka ndenge asalaki mpo na Lazare, Yesu ‘akolamusa’ bandeko mpe baninga na biso oyo bakufá mpo bázonga na bomoi awa na mabele.Yb 14:14.

LOKASA YA LIBYANGI MPO NA MAKITA (inv)

Okoki koloba boye: Nasepeli kobengisa yo oya kolanda lisolo moko oyo ekolobela Biblia. Ezali ofele mpe ekosalema na Ndako ya Bokonzi, esika na biso ya losambo. [Pesá ye lokasa ya libyangi, lakisá ngonga, esika ya likita, mpe yebisá ye motó ya likambo ya diskur.]

Motuna: Osí okɔtá na Ndako ya Bokonzi? [Soki likoki ezali, lakisá video Makambo esalemaka ndenge nini na Ndako ya Bokonzi?]

KOMÁ MALOBA NA YO MOKO

Landá makanisi oyo bapesi likoló mpo na kobongisa ndenge na yo moko ya kobanda lisolo na mosala ya kosakola.