Batatoli bazali kobenga bato na makita

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Octobre 2016

Ndenge ya kokabola mikanda

Makanisi mpo na kokabola Lamuká!, lokasa ya libyangi mpo na makita, mpe ndenge ya koteya solo na oyo etali bakufi. Bongisá maloba na yo moko ya kokabola mikanda.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Tyelá Yehova motema na yo mobimba”

Masese mokapo 3 emonisi ete Yehova akopambola biso soki totyeli ye motema. Ndenge nini okoki koyeba soki otyelaka Yehova motema mobimba?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Motema na bino ebaluka te”

Masese mokapo 7 elobeli ndenge elenge mobali moko asalaki lisumu mpo atikaki motema na ye eboya koyoka toli ya Yehova. Mabunga oyo asalaki ekoki koteya biso nini?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Bwanya eleki wolo

Masese 16 elobi ete kozala na bwanya eleki kozala na wolo. Mpo na nini bwanya oyo euti na Nzambe ezali na motuya mingi?

BOMOI YA BAKRISTO

Ndenge ya kopesa biyano ya malamu

Biyano ya malamu esalisaka moto oyo apesi yango ná bandeko na lisangá. Eyano ya malamu ezalaka ndenge nini?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Batelá kimya na basusu

Kimya ya basalaleli ya Yehova ebimá na pwasa te. Tokoki kosalela Liloba ya Nzambe mpo na kolongola nkanda mpe kobatela kimya.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Bɔkɔlá mwana mobali na kolanda nzela oyo esengeli mpo na ye”

Mpo na nini disiplini ezali na ntina mpo na kobɔkɔla bana malamu? Masese 22 ezali na toli ya malamu mpo na baboti.

BOMOI YA BAKRISTO

Oyebi kosalela malamu karte ya JW.ORG?

Salelá karte oyo ba libaku nyonso emonani mpo na kobenda likebi ya bato na Biblia mpe na site Internet na biso.