Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

 BOMOI YA BAKRISTO

Kanisá mwasi ya Lota

Kanisá mwasi ya Lota

Mpo na nini mwasi ya Lota atalaki nsima ntango azalaki kobima na Sodoma? Biblia elobi yango te. (Eb 19:17, 26) Likambo oyo etindaki Yesu apesa likebisi yango emonisi ete mbala mosusu mwasi yango azalaki mpenza na mposa ya biloko oyo atikaki. (Lk 17:31, 32) Tokoki kosala nini mpo Nzambe aboya biso te ndenge aboyaki mwasi ya Lota? Tosengeli kotika te ete koluka biloko ya mokili ezwa esika ya liboso na bomoi na biso. (Mt 6:33) Yesu ateyaki ete ‘tokoki te kozala baombo ya Nzambe mpe ya Bomɛngo.’ (Mt 6:24) Bongo soki tomoni ete biloko ya mokili ekómi kozangisa biso ntango ya kosala makambo ya elimo? Tokoki kobondela Yehova apesa biso bososoli mpo tómona bisika oyo tosengeli kobongisa mpe apesa biso mpiko mpe nguya ya kosala yango.

ZONGISÁ NA MAKANISI VIDEO YA BITENI MISATO KANISÁ MWASI YA LOTA, MPE YANOLÁ NA MITUNA OYO:

  • Ndenge nini nakoki komonisa ete ‘nakanisaka mwasi ya Lota’ na makambo oyo nasalaka?

    Ndenge nini mbamba oyo batyaki Gloria aluka mbongo mingi ebongolaki ndenge na ye ya kokanisa, ya koloba mpe ya kosala makambo?

  • Ndenge nini lisolo ya mwasi ya Lota ezali likebisi mpo na biso lelo oyo?

  • Ndenge nini kosalela mitinda ya Biblia esalisaki Joel ná libota na ye?

  • Ndenge nini baninga ya Anna ya mosala balingaki kolɛmbisa ye na elimo?

  • Mpo na nini tosengeli komonisa mpiko ntango bazali kotya biso mbamba tótya mbongo na esika ya liboso?

  • Ndenge nini ndeko Brian ná mwasi na ye Gloria bazongelaki lisusu kotya makambo ya elimo na esika ya liboso?

  • Mitinda nini ya Biblia omoni na video oyo?